Σύλλογος Περιβάλλοντος για απαλλοτρίωση...

Προς: κ Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη

Κοινοποίηση:
ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΝTOΚΩΜΗΣ
• Μέλη του ΔΣ
• Μέλη του ΤΣ
Θέμα : Έναντι ακόμα μιας επιστολής , αυτών που λένε, ότι δεν κατάλαβαν τι θέλουμε !!!!

Η ΔΕΗ ΑΕ συνεχίζει την προκλητική της πολιτική έναντι της τοπικής κοινωνίας. Έτσι βλέπουμε τοπικά στελέχη της να απαξιώνουν επιτροπή του Δήμου που επεδίωξε συνάντηση μαζί τους και τη Διοίκησή της να καταθέτει προς έγκριση ΜΠΕ , στις 31/8/2009, χρησιμοποιώντας εκφράσεις απροσδιόριστες ή διφορούμενες όπως : « η Ποντοκώμη θα προσβληθεί το 2022». Εκφράσεις που χρήζουν ειδικών ερμηνειών από εξειδικευμένο Μαντείο… και προβληματίζουν την βασανισμένη κοινωνία της Ποντοκώμης.
Έτσι , για άλλη μια φορά, η ηγεσία της ΔΕΗ ΑΕ, δια των τοπικών της στελεχών, λειτουργεί με προκλητικότατο τρόπο, προκαλώντας νέο κύμα ανησυχίας και αβεβαιότητας στους Ποντοκωμίτες, με την επιμονή της να επιστρέφει σε σχεδιασμούς και δράσεις που ομόφωνα έχουν απορριφθεί από το Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Κοζάνης.
Τα τοπικά στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ επικαλούνται την ύπαρξη «αντίδρασης των κατοίκων» , έκφραση που προσβάλλει βάναυσα μια κοινωνία, τη μικρή κοινότητά μας, που ανέχεται επί 50 χρόνια τα κατάλοιπα… (sic) της αναπτυξιακής δραστηριότητας της ΔΕΗ ΑΕ , στην περιοχή μας. Μιας κοινωνίας που δηλώνει ότι αποδέχεται να στερηθεί και τον τελευταίο ζωτικό της χώρο , την τελευταία περιουσία της (όλη η υπόλοιπη περιουσία αυτής της κοινωνίας προσκτήθηκε… από τη ΔΕΗ , εις βάρος αυτής της κοινότητας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου), αρκεί να της προσφερθεί μια ουσιαστική, συντεταγμένη διέξοδος μετεγκατάστασης , που να ανταποκρίνεται στον πολιτισμό και στην αξιοπρέπεια της κοινωνίας της Ελλάδας του 21ου αιώνα.
Όταν η ΔΕΗ αποδιώχνεται από όλα τα μέρη της Ελλάδας, οφείλει, τουλάχιστον με σεβασμό να αντιμετωπίζει , αυτούς από τους οποίους δεν είδε ακόμα «την αντίδρασή τους».
Η θέση μας ήταν και είναι ξεκάθαρη και επικυρωμένη από την κοινωνία ολόκληρου του Νομού μας. Ούτε ένα μέτρο γης δεν θα πάρει η ΔΕΗ ΑΕ( με νόμιμα ή βίαια , ή άλλα ,όπως αυτή τα φαντάζεται μέσα) αν πρώτα δεν εξασφαλιστεί η μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης.
Δυστυχώς τα τοπικά στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ , που ορίστηκαν για να ακούν τον παλμό της τοπικής κοινωνίας-Ποντοκώμης- δεν μετέφεραν την πραγματική βούληση των κατοίκων προς τους προϊσταμένους τους, δεν κατόρθωσαν να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στη ΔΕΗ ΑΕ και στην Ποντοκώμη, αλλά αντιθέτως με τις ενέργειές τους, όξυναν το κλίμα ανησυχίας και διέσπειραν αβεβαιότητα στους Ποντοκωμίτες.
Λένε πως για να γίνει το ένα ή το άλλο πρέπει να «επιτευχθεί η συναίνεση των κατοίκων άμεσα».
Δε φτάνει άραγε η φωνή της Ποντοκώμης εκεί που πρέπει;
Μα η φωνή της Ποντοκώμης είναι ακριβώς η φωνή της συναίνεσης και σε καμιά περίπτωση του ξεπουλήματος ή της εξόντωσης αυτού του (για μας τους κατοίκους τουλάχιστον) υπέροχου χωριού.
Ποιος δε μετέφερε την πραγματική φωνή της Ποντοκώμης, στον κύριο Αθανασόπουλο ή στα αρμόδια Υπουργεία;

Επειδή κουραστήκαμε να επαναλαμβανόμαστε μη αντιδρώντες, θυμίζουμε σε όλους ότι η Ποντοκώμη ακόμα δεν αντέδρασε. Η Ποντοκώμη ακόμη πιστεύει ότι η ΔΕΗ ΑΕ και η υπεύθυνη και ελέγχουσα αυτής Πολιτεία θα δείξει την ανάλογη αξιοπιστία και ευαισθησία.
Αντ’ αυτού βλέπουμε άλλη μια προσπάθεια να μετατεθούν ευθύνες στους Ποντοκωμίτες , ότι τάχατες καθυστερούν , αντιδρούν, δεν συναινούν.
Δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή δεν ενδιαφέρεται η ΔΕΗ ΑΕ να προχωρήσει στη διάνοιξη του Ορυχείου Ποντοκώμης, οπότε η πολιτική τής δημιουργίας αντιδράσεων και αντισυναινετικών στάσεων από τους Ποντοκωμίτες θα της προσφέρει το άλλοθι που επιζητεί ή το ενδιαφέρον της είναι πραγματικό αλλά τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτοί που ανέλαβαν τη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία την προσβάλουν προσπαθώντας να επιβάλουν την άποψη της μιας πλευράς, της ΔΕΗ ΑΕ , ως υπηρέτες –στελέχη της, αγνοώντας την πραγματική θέληση των Ποντοκωμιτών, θεωρώντας τους ως «άποικους» υπόχρεους απέναντί της.

Για άλλη μια φορά λοιπόν, η Ποντοκώμη:
1.Δεν αποδέχεται από τη ΔΕΗ ΑΕ να προσπαθήσει να «προσκτήσει» είτε κτηματογραφώντας , είτε με άλλο τρόπο, μέρος του χώρου της, πριν την απαλλοτρίωση του Οικισμού, σε επανάληψη των αρχικών της σχεδίων.
2.Ελπίζει… ότι η ΔΕΗ ΑΕ δε θα προκαλέσει την τοπική κοινωνία με τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης ΟΠΚ1 , για την οποία δηλώνει έτοιμη. Θα είναι το οριστικό σημείο ρήξης.
3. Είναι σίγουρη ότι η ΔΕΗ ΑΕ και η Πολιτεία μπορούν το συντομότερο δυνατό , αν το επιθυμούν, να προχωρήσουν τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης του Οικισμού, για τις οποίες η Ποντοκώμη , οι πολίτες της και ο Δήμος, όχι μόνο δεν αντέδρασαν αλλά αντιθέτως συνεισέφεραν στην ταχεία προώθησή της.
Όλοι ξέρουμε ότι η Πολιτεία μπορεί με Νομοθετική ρύθμιση να προχωρήσει το ζήτημα.

Ως Δήμος:
1.Πρέπει άμεσα να αναθέσουμε σε υψηλού κύρους μελετητές (έχουμε ήδη υποστήριξη από αντίστοιχη σύμβαση με ΑΠΘ), τον έλεγχο της ΜΠΕ , ώστε έγκαιρα να επισημάνουμε τις όποιες περιβαλλοντικές παραλήψεις. Δεν επιτρέπεται να αφήσουμε να περάσει χρόνος και να πάμε σε Νομαρχιακό Συμβούλιο αναμένοντας τις παρατηρήσεις άλλων…φορέων. Πρέπει να ξέρουμε τις «επιπτώσεις» της ΜΠΕ στο περιβάλλον του Δήμου μας.
Το Ν.Σ. οφείλει να ελέγξει ανάλογα τις επιπτώσεις για όλο το λεκανοπέδιο.
2. Εφόσον συνεχίζει να αρνείται η Πολιτεία τη Νομοθετική Ρύθμιση, οφείλουμε να αποταθούμε σε πλέον εξειδικευμένα Νομικά Γραφεία, τα οποία θα «δουν» τη ΜΠΕ από την πλευρά της προσθήκης άρθρων τέτοιων που να κατοχυρώνουν την μετεγκατάσταση έναντι οποιονδήποτε ενεργειών της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή μας.
3. Πρέπει , μετά τις εκλογές πλέον, στόχος επικοινωνίας να είναι τα υπουργεία, καθότι , τα στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ, τοπικά και κεντρικά, δε φαίνεται να αντιλαμβάνονται επακριβώς την άποψη της Ποντοκώμης.
Με Σεβασμό
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας

AddThis Social Bookmark Button