Η νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οικισμών Ποντοκώμης - Μαυροπηγής

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων Πτολεμαϊδας (μετεγκαταστάσεις Μαυροπηγής και Ποντοκώμης), που εστάλη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για ανάρτηση στις 26 Φεβρουαρίου 2010, και είναι μέρος της συνολικής ΜΠΕ που αναμενόταν δίνεται παρακάτω από το energeiakozani.gr. Σημειώνεται ότι στο κεφάλαιο 3 δίνεται χαρακτηριστικός χάρτης:

Εξώφυλλο

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 8

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 10


AddThis Social Bookmark Button