Η ΔΕΗ εμμένει στην απόφασή της για τα επίμαχα 1.350 στρέμματα και ζητεί την κήρυξη άμεσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Από το kozan.gr του Άρη Σαμαρά

Με επιστολή «φωτιά» και ημερομηνία 18-05-2010, η ΔΕΗ Α.Ε εξηγεί πλήρως τους λόγους για τους οποίους πρέπει να αρθεί κάθε επιφύλαξη που διατυπώνει η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (ΕΜΒΕ), αναφορικά με την επίμαχη απαλλοτρίωση των 1350 στρεμμάτων και τις αρνητικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δημ. Υψηλάντη. Πρόκειται για εδάφη «μικρής» έκτασης στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι δύο οικισμοί (Ποντοκώμης – Μαυροπηγής) και χωροθέτουνται σε έκταση μεταξύ του δρόμου Ποντοκώμης - Πτολεμαϊδας και της σιδηροδρομικής γραμμής.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας επικεντρώνονται στην διασφάλιση – από πλευράς ΔΕΗ – της υλοποίησης των απαλλοτριώσεων Ποντοκώμης και Μαυροπηγής απαιτώντας εκταμίευση ποσού έναντι των απαλλοτριώσεων αυτών, εξέλιξη που πρέπει να προηγηθεί χρονικά της επίμαχης απαλλοτρίωσης των 1350 στρεμμάτων.

Το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. με την 89/14.04.2010 απόφασή του, που ενέκρινε τα τεύχη διακήρυξης κατασκευής του έργου «ΑΗΣ Πτολεμαίδας», θεωρεί ότι δεν τίθενται πλέον λόγοι αμφισβήτησης και αξιοπιστίας των προθέσεων της ΔΕΗ, αφού όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, η 5η μονάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την απαλλοτρίωση των δύο οικισμών για λόγους εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος προκειμένου να τροφοδοτείται η νέα αυτή μονάδα. Ταυτόχρονα – ενισχύοντας την επιχειρηματολογία περί των όποιων αμφισβητήσεων – γίνεται αναφορά και στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεν (ΜΠΕ) των 150.000 στρεμμάτων που βρίσκεται υπό επικαιροποίηση και «αναμένεται να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ μέχρι το τέλος Μαίου 2010».

Δεδομένου των προαναφερθέντων, η ΕΜΒΕ με επιστολή της στις 21-05-2010 προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφέρει ότι βάση των στοιχείων που παρουσιάζονται σε σχετική επιστολογραφία με τη ΔΕΗ Α.Ε, προτίθεται να προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες που απαιτούνται από πλευρά της, ώστε να κηρυχθεί η εν λόγω απαλλοτρίωση των 1300 στρεμμάτων. Σύμφωνα με την ΕΜΒΕ, βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, είναι ο Δήμος Δημ. Υψηλάντη να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες εκείνων των αγροτεμαχίων όπου υπάρχουν διάφορες κατασκευές (αποθήκες,στέγαστρα κλπ.) και οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της υπόψη απαλλοτρίωσης (προφανώς διότι κατασκευάστηκαν αργότερα). Αποστέλλοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή των επικειμένων (κατασκευών), ο Δήμος Δ. Υψηλάντη θα «άναψει» το πράσινο φως ώστε να «κυλήσουν» οι περαιτέρω διαδικασίες για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των 1300 στρεμμάτων. Κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη, αφού με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημ. Υψηλάντη την Πέμπτη 27/05, υπήρξε αρνητική γνωμοδότηση.

Ασχέτως της συγκεκριμένης εξέλιξης, δεν πρέπει να παραβλέπεται το δεδομένο, ότι η ΔΕΗ βάση Νόμου - μέσω της ΚΥΑ 23.02.2006 - δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή να προχωρήσει στην απαλλοτρίωση των 1350 στρεμμάτων ακόμη και αν η τοπική κοινωνία δεν το επιθυμεί. Κάτι τέτοιο προφανώς θα δημιουργούσε ένα ξέσπασμα έκρυθμων αντιδράσεων εξέλιξη που όπως φαίνεται από το ύφος και την φιλοσοφία των χειρισμών δεν επιθυμεί κανείς στη Διοίκηση της ΔΕΗ.


Tου Άρη Σαμαρά

AddThis Social Bookmark Button