ΦΕΚ απαλλοτρίωσης 1300 στρεμμάτων Ποντοκώμης (περιοχή ΟΠΚ1)

Kηρύχθηκε με [κλικ] δημοσίευση στο ΦΕΚ στις 23/03/2011 η αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες της αιτούσας ΔΕΗ Α.Ε., αγροτικών ακινήτων στην περιοχή της Τοπικής Ενότητας Ποντοκώμης (στη κτηματική περιοχή ΟΠΚ1 - 1.344.772,05 τ.μ.) για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του Λιγνιτικού κοιτάσματος του Ορυχείου Καρδιάς.

Πηγή: kozan.gr

AddThis Social Bookmark Button