Κρυφό σχέδιο της ΔΕΗ για το κλείσιμο ΑΗΣ & Ορυχείων; Παγώνουν οι μετεγκαταστάσεις Μαυροπηγής – Ποντοκώμης;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει εσχάτως η διοίκηση της ΔΕΗ, φαίνεται ότι υπάρχει ένα «κρυφό» σχέδιο προγραμματισμού που οδηγεί στο κλείσιμο των μονάδων παραγωγής ενέργειας στο νομό Κοζάνης μέχρι το 2019 (ΑΗΣ Καρδιάς και μονάδες 1, 2, 3, 4 ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου). Ως συνεπακόλουθο αυτού του «κρυφού» σχεδιασμού, είναι αφενός η ταχύτατη ελάττωση παραγωγής λιγνίτη από τα ορυχεία και φυσικά το πάγωμα των μετεγκαταστάσεων Μαυροπηγής – Ποντοκώμης και αφετέρου η εκτίναξη της ανεργίας με τον οικονομικό μαρασμό της περιοχής.

κλικ για πλήρη ανάγνωση από το energeiakozani.gr...

AddThis Social Bookmark Button