ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΡΙΝΗΣ

Για τις εκλογές που διεξήχθησαν στην Ακρινή την 1.7.2012 για την επιλογή του χώρου μετεγκατάστασης είναι:
Ψηφίσαντες 448

Περιοχή ΖΕΠ [μεταξύ Αργίλου – Βατερού]: 412
Περιοχή μεταξύ Ξηρολίμνης – Αλωνακίων – Σκήτης: 6
Περιοχή μεταξύ Πτελέας – Οινόης: 26
Λευκά: 1
Άκυρα: 3

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button