Αποφάσεις έκτακτου Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης για Ακρινή και Ποντοκώμη

Πραγματοποιήθηκε σήμερα σε μια πολύωρη συνεδρίαση το έκτακτο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης που προκλήθηκε με πρωτοβουλία της παράταξης του κ. Ανδρεάδη, με θέμα τις μετεγκαταστάσεις και τις εξελίξεις στη ΔΕΗ. Πρακτικά μετα το πέρας της συνεδρίασης το Νομαρχιακό Συμβούλιο συμφώνησε:

στην εξεύρεση λύσης μόνιμης, μετά από πρόταση του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, με παράλληλη απόσυρση του Συλλόγου από τις κινητοποιήσεις, θέμα το οποίο θα τεθεί και στην αυριανή προγραμματισμένη συνάντηση [1.12.09 ώρα 15:00] στην Αθήνα με τον υφυπουργό κ. Γιάννη Μανιάτη.
στην μη αποδοχή της μερικής απαλλοτρίωσης του αγροκτήματος Ποντοκώμης με την επιχειρούμενη από τη ΔΕΗ απαλλοτρίωση των 1300 στρεμμάτων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Νομάρχη Κοζάνης κ. Γιώργου Δακή ότι ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αθανασόπουλος αποκάλεσε σε προσωπική τους συνομιλία το Νομάρχη "εχθρό τη ΔΕΗ".

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απόφαση Δ.Σ. Δημ. Υψηλάντη για μερική απαλλοτρίωση έκτασης Ποντοκώμης από τη ΔΕΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 16/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. Απόφασης : 138/2009

ΘΕΜΑ: Απαλλοτρίωση εκτάσεων Δ.Δ. Ποντοκώμης από τη ΔΕΗ Α.Ε.

Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη σήμερα 23/11/2009 ημέρα της εβ-δομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13.00 συγκεντρώθηκε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. 4711/23/11/2009 πρόσκληση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 4 του άρθρου 95Δ.Κ.Κ.Ν. 3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντες δεκατρείς (13) καθώς παρακάτω :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3. ΤΣΕΠΡΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6. ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
9. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
13. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Παρόντος του Δημάρχου Κυριάκου Μιχαηλίδη, άρχισε η συνεδρίαση στην οποία παρευρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Μυρωνίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν για την εισήγηση θεμάτων ημερησίας διάταξης και ο υπάλληλοι του Δήμου Κατακαλίδης Νικόλαος.
Επίσης καλέστηκαν και παρευρέθηκαν ο κ. Νομάρχης Κοζάνης Δακής Γεώργιος καθώς και εκπρόσωποι των σωματείων ΔΕΗ από τον Σπάρτακο ο κ. Γ. Αδαμίδης και από την Ένωση ο κ. Ι. Μανές .
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι μετά το έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος με Αριθμ. Πρωτ. 765/17/11/2009 με θέμα την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος ( ΟΠΚ1) στο Δ.Δ. Ποντοκώμης Δήμου Δ. Υψηλάντη Ν. Κοζάνης που λάβαμε καλέσαμε σήμερα έκτακτο συμβούλιο για το θέμα αυτό , το λόγο πήρε ο Δήμαρχος για την εισήγηση του θέματος και αναφερόμενος είπε ότι όπως και με προηγούμενη απόφασης μας την αριθμ 70 στις 05/6/2008 εμμένουμε στην αρχική θέση και άποψη ότι δεν συναινούμε σε τμηματική απαλλοτρίωση εκτάσεων του Τ . Δ. Ποντοκώμης παρά μόνο σε συνολική .
Επίσης αναφερόμενος στο θέμα της ρύπανσης με αφορμή τους ρύπους των τελευταίων ημερών πάγια παραμένει η θέση μας για αντικατάσταση της μονάδας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας με άμεσο κλείσιμο της μονάδας αυτής και εφαρμογή όλων των μέτρων για περιορισμό της ρύπανσης .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά και ακόμη να εξουσιοδοτήσουμε το Δήμαρχο για να συζητήσει με το δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης να αναλάβει την Νομική υποστήριξη στα θέματα αυτά που αφορούν το Δήμο μας και το Τ.Δ. Ποντοκώμης .

Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη μετά το έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος με Αριθμ. Πρωτ. 765/17/11/2009 με θέμα την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος ( ΟΠΚ1) στο Δ.Δ. Ποντοκώμης Δήμου Δ. Υψηλάντη Ν. Κοζάνης και την εισήγηση του Δημάρχου για το θέμα αυτό πήραν τον λόγο και τοποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαυροματίδης Δημήτριος και Αθανασιάδης Ανδρέας σχετικά με την απαλλοτρίωση εκτάσεων του Τ.Δ. Ποντοκώμης ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Θεωρεί προκλητική την ενέργεια της ΔΕΗ Α.Ε. για τη μερική απαλλοτρίωση της περιοχής ΟΠΚ 1 του αγροκτήματος Ποντοκώμης , με την αποστολή του υπ’ αρθμ. 765/17-11-2009 της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας , διότι έχει αποφασιστεί και συμφωνηθεί η συνολική απαλλοτρίωση του αγροκτήματος και του οικισμού Ποντοκώμης. Ζητεί από την κυβέρνηση και τη νέα ηγεσία της ΔΕΗ να σταματήσει αυτή την προκλητρική ενέργεια από μέρους της ΔΕΗ και επιμένει στις αποφάσεις 70/2008και 77/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου Δημητρίου Υψηλάντη (με αντίστοιχες ομόφωνες αποφάσεις και του Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης) οι οποίες κοινοποιήθηκαν σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τη ΔΕΗ, δηλαδή
1] Τη συνολική και ΟΧΙ τμηματική απαλλοτρίωση του οικισμού και του Αγροκτήματος Ποντο-κώμης..
2] Την προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης (μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινω-νία) που θα εξασφαλίζει τόσο τα θέματα των απαλλοτριώσεων όσο και τα λοιπά θέματα της εξασφάλισης των δημοσίων υποδομών καθώς και του ρόλου των εμπλεκομένων φορέων στο εγχείρημα της μετεγκατάστασης.
Εξουσιοδοτεί αντιπροσωπεία του Δήμου , το Δήμαρχο κ. Κυριάκο Μιχαηλίδη και το Δημ. σύμβουλο κ. Δημήτριο Μαυροματίδη, να προβούν άμεσα σε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή σε όποια άλλη συνάντηση κριθεί σκόπιμη.

Εάν δεν ικανοποιηθούν τα παραπάνω στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα , τότε θα ακολουθήσει Δημοτικό συμβούλιο στο Τ.Διαμέρισμα Ποντοκώμης παρουσία όλων των φορέων όπου θα προσδιοριστούν οι επόμενες κινήσεις από μέρους του Δήμου και της Τοπικής Κοινωνίας

Παράλληλα τονίζει την ομόφωνη θέση του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη για αντικατάσταση της μονάδας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας με άμεσο κλείσιμο της και εφαρμογή όλων των μέτρων για περιορισμό της ρύπανσης στο ΛΚΔΜ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 138 /2009.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Σ.Υ. Τ.Υ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Ένωση: Αθετεί τις υποσχέσεις της η ΔΕΗ για την Ποντοκώμη


Δυσαρέσκεια και αγανάκτηση προκάλεσε η με Αρ. Πρωτ: 765 επείγουσα επιστολή από την επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας για Απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος (ΟΠΚ1) στο Δ.Δ. Ποντοκώμης του Δήμου Δ. Υψηλάντη.
Μια απόφαση που σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικα» ζητά βάσει του εγγράφου της ΔΕΗ που υποβλήθηκε στις 23/10/2008, την τμηματική απαλλοτρίωση 1.300 στρεμμάτων.
Ένα έγγραφο που αναστάτωσε τους κατοίκους της Ποντοκώμης και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Δήμαρχος εσπευσμένα συγκάλεσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία του Νομάρχη αλλά και των Σωματείων της Περιοχής.
Η απόφαση του Δ/Σ ήταν ομόφωνη, συνεπικουρούμενη και από τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς μόνο για συνολική απαλλοτρίωση της Κτηματικής Περιοχής, βάσει της απόφασης του Δ/Σ της ΔΕΗ 188/27/8/2009 και όχι τμηματική καθώς και νομοθετική ρύθμιση για τηνμετεγκατάσταση του οικισμού της Ποντοκώμης.
Το Σωματείο Ενέργειας Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε Η <<ΕΝΩΣΗ>>, καλεί
την ΔΕΗ να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για συνολική απαλλοτρίωση και όχι να μεταφέρει καθημερινά αισθήματα ανασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες, γιατί οι σχέσεις αμοιβαιότητας χτίζονται με αλληλοσεβασμό και το οποιοδήποτε αναπτυξιακό έργο τέτοιου μεγέθους, μπορεί να προχωρήσει μόνο σε συνεργασία και με ξεκάθαρους όρους με την τοπική κοινωνία, γιατί διαφορετικά θα την έχει απέναντι της.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Προκαλεί η ΔΕΗ με την επιχειρούμενη μερική απαλλοτρίωση της Ποντοκώμης

Στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Δημ. Υψηλάντη το οποίο συγκλήθηκε, βάσει της επιχειρούμενης απαλλοτρίωσης των 1344 στρεμμάτων της περιοχής ΟΠΚ1 (της περιοχής δεξιά του δρόμου Ποντοκώμης Πτολεμαϊδας με τη σιδηροδρομική γραμμή) παρέστησαν μεταξύ άλλων οι:
- Δακής Γιώργος, Νομάρχης Κοζάνης
- Αδαμίδης Γιώργος, πρόεδρος του Σωματείου Σπάρτακος
- Μανές Ιωάνης, πρόεδρος του Σωματείου Ένωσης
Όλοι συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί η τοπική κοινωνία την επιχειρούμενη απαλλοτρίωση.
Μάλιστα τονίστηκε ότι υπάρχει αναντιστοιχία λόγων και πράξεων από μερους της ΔΕΗ σε σχέση με την τοπική κοινωνία. Κοινή διαπίστωση ότι η ΔΕΗ προκαλεί ευθέως την τοπική κοινωνία αγνοώντας ομόφωνες αποφάσεις των θεσμικών της οργάνων σε μια περίοδο όπου αναμένει νέα διοίκηση...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος για την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων του ΟΠΚ1

Το έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος για την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων του ΟΠΚ1 (μεταξύ δρόμου Ποντοκώμης - Πτολεμαϊδας και σιδηροδρομικής γραμμής) στην Ποντοκώμη:Έγγραφο για απαλλοτρίωση 1344 στρ. Ποντοκώμης ΟΠΚ1 17.11.09

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Συζήτηση Συμφώνου Συνεργασίας [14.11.09] για τις μετεγκαταστάσεις...

Το Σύμφωνο Συνεργασίας Τοπικής Κοινωνίας και ΔΕΗ συγκλήθηκε το Σάββατο 14.11.09 με ημερήσια διάταξη πολλών θεμάτων μεταξύ των οποίων και οι μετεγκαταστάσεις Μαυροπηγής, Ποντοκώμης, Ακρινής.
Για τις μετεγκαταστάσεις:
Ο κ. Μιχαηλίδης ζήτησε να επιβεβαιωθεί η πρόθεση για τις μετεγκαταστάσεις το οποίο θεωρήθηκε αυτονόητο από όλους και ανακοίνωσε ότι θα γνωμοδοτήσει για την ΜΠΕ η ΑΝΚΟ, το Πανεπιτήμιο Θεσσαλονίκης και το ΤΕΕ.

Σε αναφορά των στελεχών της ΔΕΗ ότι έχουμε συνολική απαλλοτρίωση για το αγρόκτημα και οικισμό Ποντοκώμης και ότι κάποιες έχουν ήδη ενταχθεί σε παλαιότερες ΜΠΕ (αδειοδοτήσεις για αναγκαστική απαλλοτρίωση) τους ξεκαθαρίστηκε από μέρους μου ότι:
Η τοπική κοινωνία δεν δέχεται τις παλαιότερες ΜΠΕ, όπως η τροποποίηση της ΜΠΕ το 2007 και το οποίο έγινε χωρίς να γνωρίζει η τοπική κοινωνία. Συνεπώς η τοπική κοινωνία δεν συνηγορεί σε καμιά απαλλοτρίωση αν δεν υπάρξει δέσμευση είτε με συνολική νομοθετική ρύθμιση, είτε με δέσμευση σε κυβερνητικό επίπεδο. Τα στελέχη της ΔΕΗ ανταπάντησαν ότι δεν ευθύνεται η ΔΕΗ για την μη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.
Χρειάζεται επιχειρησιακός σχεδιασμός ο οποίος να λέει ποιος κάνει τι. Αυτό είτε θα είναι σε μια νομοθετική ρύθμιση είτε με επιμέρους πρόγραμμα που θα τηρείται σημειώνοντας ότι από το Σεπτέμβριο του 2008 κατατέθηκε γραπτώς η πρόταση στο Σύμφωνο.
Πρέπει να επισπευθεί η αποστολή της ΜΠΕ από το ΥΠΕΧΩΔΕ στη Ν.Α. Κοζάνης για να γνωμοδοτήσει

Ο κ. Αμανατίδης, γενικός διευθυντής της ΑΝΚΟ ανέφερε με λεπτομέρειες το έργο που έφερε σε πέρας η ΑΝΚΟ ως τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Δημ. Υψηλάντη τόσο για την προετοιμασία των αναγκαίων μελετών όσο και για τη νομοθετική ρύθμιση.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κ. Αθανασιάδης, Βλατής, Κουκουλόπουλος τόνισαν ότι λαμβάνουν πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση με επαφές σε κεντρικό επίπεδο.
Θεώρησαν περιττή τη συζήτηση του θέματος στο Σύμφωνο. Ο κ. Βλατής ρώτησε χαρακτηριστικά τον κ. Μιχαηλίδη γιατί δεν μιλούσε 6 μήνες τώρα, με τον κ. Μιχαηλίδη να ανταπαντά ότι ήταν παρών και τα έθετε.

Ο κ. Καραπάτσιος έθεσε το θέμα της χρηματοδότησης για την παραλλαγή των γραμμών μεταφοράς Χαραυγής (50% της ιδίας συμμετοχής των 700.000€ - από το ποσό του Τοπικού Πόρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) και το ότι δεν τίθεται θέμα συζήτησης για την παραλλαγή των γραμμών μεταφοράς υπερυψηλής τάσης που συμφώνησε ο Δήμος Κοζάνης με τη ΔΕΗ τον Αύγουστο του 2010 για την Ποντοκώμη.

Ο κ. Πλακεντάς ζήτησε από τον Πρόεδο του Συμφώνου και Νομάρχη Κοζάνης να λάβει πρωτοβουλία ώστε εφεξής να μην απουσιάζει ο Δήμος Πτολεμαϊδας για να μην στερείται εκπροσώπησης από το Σύμφωνο η Μαυροπηγή.

Ο κ. Εμμανουήλ, ως πρόεδρος του Συλλόγου Μαυροπηγής, έθεσε ζητήματα ενημέρωσης των κατοίκων. Τέθηκε το θέμα της διέλευσης του εξωτερικού αγωγού τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας (με σχετική επιστολή της ΔΕΗ) διότι μπορεί μελλοντικά να υπάρξει καθυστέρηση στις μετεγκαταστάσεις και ζήτησε το Σύμφωνο να πάρει θέση.

Επίσης το ίδιο θέμα τέθηκε και από τον κ. Αδαμίδη (πρόεδρο του Σπάρτακου) ο οποίος είπε ότι το ορθότερο θα ήταν η τροφοδοσία της Πτολεμαϊδας να γίνει από τη νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5.

Η συζήτηση διήρκεσε 6 ώρες (!). Πρακτικά η συζήτηση έγινε για την Ακρινή και το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί με τη εμπλοκή επέκτασης του ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την Ακρινή (κλικ για να τα δείτε από το energeiakozani).

Δημήτρης Μαυροματίδης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Ανακοίνωση ΔΕΗ για κτηματογράφηση αγροκτήματος Ποντοκώμης και Μαυροπηγής

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την Ανακοίνωση της ΔΕΗ για την αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 11.249.740 τ.μ. κτηματικής περιοχής ΔΔ Μαυροπηγής, Κομάνου του Δήμου Πτολεμαϊδας και Ποντοκώμης του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη Ν. Κοζάνης (ΟΔΠΚ 1) για τις ανάγκες εκμετάλευσης ορυχείων Μαυροπηγής και Νοτιοδυτικού Πεδίουκλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Γιατί απαιτείται θετική γνωμοδότηση τοπικής αυτοδιοίκησης για νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5 ;

Η ΔΕΗ με το Δελτίο Τύπου [2.11.09] της είπε το αυτονόητο. Ότι προτίθεται να προχωρήσει στις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης, ότι έχει υποβάλλει προς έγκριση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και ότι σκοπεύει να προκηρύξει τη νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5. Ωστόσο δεν γίνεται κατανοητό γιατί περιμένει θετική γνωμοδότηση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση α' και β' βαθμού για να προκηρύξει τη νέα μονάδα, αφού η γνωμοδότηση αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Διότι η ΜΠΕ που επικαλείται αφορά το νέο ορυχείο και τις μεταγκαταστάσεις των οικισμών και αφορά τις δεσμεύσεις της ΔΕΗ για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του έργου της εκμετάλευσης του νέου ορυχείου Ποντοκώμης (ή νοτιοδυτικού πεδίου σύμφωνα με τη ΔΕΗ). Και σε αυτήν τη μελέτη πέραν της θετικής γνωμοδότησης θα υπάρξουν και οι αναμενόμενες επισημάνσεις.
Δεν αφορά η ΜΠΕ την ίδια τη κατασκευή της νέας μονάδας. Ποτέ δεν στάθηκαν κόντρα οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης στην νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5 και ούτε κάτι απρόοπτο υπήρξε που να διαφοροποιεί τα δεδομένα τους τελευταίους 2 μήνες (με τοποθέτηση μας και για το αίτημα έκτακτης σύγκλισης του Συμφώνου Συνεργασίας), απεναντίας υπήρξαν και πολιτικές δεσμεύσεις στο υψηλότερο δυνατόν επίπεδο.
Ίσως είναι περιττό να αναφερθούμε πόσες φορές τοποθετηθήκαμε στην αναγκαιότητα κατασκευής της νέας μονάδας και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε και νομοθετική ρύθμιση για τη διασφάλιση των οικισμών μας ώστε να φύγει και η όποια ανησυχία (για τη νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5) από τη ΔΕΗ.
Σε ένα πράγμα οφείλουμε να συμφωνήσουμε με τη ΔΕΗ: ότι οι ημερομηνίες 2018 και 2022 που προβλέπονται από τη μελέτη και αφορούν τις ημερομηνίες εκσκαφών - προσβολής των οικισμών (το οποίο το τονίσαμε από αυτήν τη στήλη άμεσα στις 6.09.09). Ωστόσο επισημαίνουμε ότι και τα αρχικά χρονοδιαγράμματα κατασκευής της νέας μονάδας όσο και των μετεγκαταστάσεων των οικισμών έχουν ήδη διαφοροποιηθεί.

Αναμένουμε πια ως τοπική κοινωνία να δοθούν λύσεις και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις από την ίδια την κυβέρνηση.

Δημήτρης Μαυροματίδηςκλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

ΔΕΗ για μετεγκαταστάσεις και νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ (2.11.09)

Με αφορμή αναφορές Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Νομού Κοζάνης, σχετικά με την πορεία των απαλλοτριώσεων στις περιοχές Ποντοκώμης και Μαυροπηγής και με τη νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα 5, από τη ΔΕΗ Α.Ε. επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1. Οι απαλλοτριώσεις, οι οποίες αφορούν τις κτηματικές περιοχές των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής, προχωρούν, σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα της ΔΕΗ Α.Ε. και έχουν ήδη ολοκληρωθεί:
• οι εργασίες κτηματογράφησης, καθώς και
• η σύνταξη κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.
Υπενθυμίζεται ότι, τον Αύγουστο του 2009 αποφασίστηκε (Δ.Σ. 188/27.8.2009) και η απαλλοτρίωση της συνολικής κτηματικής περιοχής των εν λόγω οικισμών.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου να υποβληθεί ο φάκελος για κήρυξη μιας απαλλοτρίωσης στα συναρμόδια Υπουργεία, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ ΕΠΟ).

Κατόπιν αυτού, την 31.08.09 υπεβλήθη η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο (τότε) ΥΠΕΧΩΔΕ για την ως άνω έκδοση της ΚΥΑ ΕΠΟ, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2010. Στη συνέχεια θα υποβληθεί ο πλήρης φάκελος για κήρυξη των ανωτέρω απαλλοτριώσεων, η συντέλεση των οποίων εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του έτους 2012.

2. Οι χρονολογίες που αναφέρονται σε δημοσιεύματα ημερησίου Τύπου του Ν. Κοζάνης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης σε άλλες ημερομηνίες – ήτοι το 2018 και το 2022 – αφορούν τη χρονική στιγμή κατά την οποία οι εργασίες εκσκαφών από τα Ορυχεία θα θίξουν τις περιοχές των εν λόγω οικισμών και όχι την ολοκλήρωση των διαδικασιών των εν λόγω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, που, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται να είναι το έτος 2012.

3. Σχετικά με τη νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα 5, η ΔΕΗ Α.Ε., σε τίποτα δεν έχει αλλάξει τον προγραμματισμό της. Η Επιχείρηση προτίθεται να προκηρύξει άμεσα τη νέα Μονάδα μόλις υπάρξει θετική γνωμοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλες καθυστερήσεις, όπως συνέβη σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, στη Μεσοχώρα, στην οποία οι καθυστερήσεις έφθασαν τα περίπου 15 χρόνια, με δυσβάστακτα μεγάλο κόστος για τη ΔΕΗ, το Περιβάλλον και την Εθνική Οικονομία.

4. Τέλος, τα στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε. είναι πάντοτε στη διάθεση των τοπικών αρχών και φορέων και θα συμμετέχουν στα θεσμοθετημένα όργανα, όποτε αυτό ζητηθεί, με σκοπό την πλήρη και έγκυρη ενημέρωσή τους.

Για όλους των ανωτέρω αναφερθέντες λόγους, η ΔΕΗ απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να συνεργασθούν μαζί της, έτσι ώστε μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα να προχωρήσουν οι απαλλοτριώσεις και να γίνει η προκήρυξη για τη νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα 5, η κατασκευή και λειτουργία της οποίας θα αποφέρει πολλαπλά αναπτυξιακά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για ολόκληρη την Τοπική Κοινωνία του Νομού Κοζάνης.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button