Ποντοκώμη: Οι τιμές για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού

Δημοσιεύτηκε η απόφαση από το Μονομελές Εφετείο Δ. Μακεδονίας για τις προσωρινές τιμές μονάδας για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού της Ποντοκώμης. Οι αποζημιώσεις για τις κατοικίες είναι οι ακόλουθες ανά κυβικό μέτρο: 1ης κατηγορίας 420 ευρώ, 2ης κατηγορίας 360 ευρώ, 3ης κατηγορίας 300 ευρώ, 4ης κατηγορίας 250 ευρώ, 5ης κατηγορίας 180ευρώ.

κλικ για πλήρη ανάγνωση από το Kozan.gr...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button