Δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία για την Ποντοκώμη

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαϊδα 5: Άνοιξαν από τη ΔΕΗ οι προσφορές με μειοδότη την ΤΕΡΝΑ στα 1,4 δις €

Η ΔΕΗ A.E. ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το Διαγωνισμό για τη «Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση», στην Πτολεμαΐδα, προϋπολογισμού 1,32 δισ. €, σήμερα, Δευτέρα 24.08.2011, και ώρα 11:00 π.μ. ανοίχθηκαν οι οικονομικές προσφορές για το διαγωνισμό από την Επιτροπή Αξιολόγησης παρουσία των εκπροσώπων των δύο διαγωνιζομένων που μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.
Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με υπεργολάβους τις εταιρείες Hitachi Power Europe GmbH, Hitachi Ltd Ιαπωνίας και την Hamon Environmental GmbH προσέφερε συνολικό τίμημα €1.394.634.137,82. Η προσφορά αφορά σε μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 660,0 MW.
Ο Όμιλος Εταιρειών Alstom Power System S.A., Alstom Power Systems GmbH, Alstom Hellas Α.E., METKA A.E. και DAMCΟ Energy Α.Ε. με επικεφαλής την Alstom Power Systems S.A. και με υπεργολάβους τις εταιρείες Alstom Power Steam Turbines, Alstom Power India και Alstom Power Italia προσέφερε συνολικό τίμημα €1.557.786.200 (συμπεριλαμβανομένου ποσού €46.398.200 που αντιστοιχεί στην τιμολόγηση των τεχνικών αποκλίσεων). Η προσφορά αφορά σε μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 598,9 MW.
Στη συνέχεια, προκειμένου να αναδειχθεί ο Ανάδοχος, θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.
Η νέα μονάδα θα διαθέτει εξοπλισμό της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και θα υποκαταστήσει παλιές, ρυπογόνες και υψηλού λειτουργικού κόστους μονάδες, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της Επιχείρησης και των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας.
Η κατασκευή της μονάδας αυτής από τη ΔΕΗ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά έργα της χώρας στην παρούσα φάση και αναμένεται να
συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, στην αύξηση της απασχόλησης και στην αξιοποίηση των εθνικών ενεργειακών πόρων.


Αθήνα, 24.10.2011 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Δήμος Κοζάνης: Ενημέρωση των κατοίκων της Ακρινής για τις διαδικασίες μετεγκατάστασης

Ενημέρωση των κατοίκων της Ακρινής σχετικά με τις διαδικασίες μετεγκατάστασης και τον τρόπο προσδιορισμού του χώρου υποδοχής, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 στην Δημοτική Κοινότητα Ακρινής.
Στην ενημερωτική συνάντηση, παρουσιάστηκε στους κατοίκους το σύνολο των ενεργειών και της προβλεπόμενης νομοθεσίας, από τον Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λάζαρο Μαλούτα, τον Δημοτικό σύμβουλο υπεύθυνο για θέματα μετεγκαταστάσεων κ. Δημήτρη Μαυροματίδη και την ΑΝΚΟ ως τεχνικού συμβούλου του Δήμου Κοζάνης για θέματα μετεγκαταστάσεων.
Απαντήθηκε πληθώρα ερωτήσεων και ανταλλάχτηκαν απόψεις σε μια χρήσιμη διαδικασία, όπου και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα για τον τρόπο επιλογής του χώρου υποδοχής της μετεγκατάστασης της Ακρινής.
Ως πρώτο βήμα προσδιορίστηκε να υποβάλλουν οι κάτοικοι της Ακρινής μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Ακρινής κ. Πουτογλίδη Παύλο, επιπλέον προτεινόμενους χώρους υποδοχής πέραν των όσων αναφέρθηκαν και είχαν εξεταστεί παλιότερα.
Ο Δήμαρχος Κοζάνης επεσήμανε, ότι «η σημερινή διαδικασία είναι μια αφετηρία σε ένα ταξίδι με πολλές στάσεις για την Ακρινή», καθώς και ότι ο Δήμος Κοζάνης με την ίδια επιμέλεια που προετοιμάζει τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης θα επιμεληθεί και θα υποστηρίξει τη μετεγκατάσταση της Ακρινής.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Δήμος Κοζάνης: Ενημερωτική συνάντηση στην Ακρινή για τις διαδικασίες μετεγκατάστασης Ακρινής – τρόπος προσδιορισμού του χώρου υποδοχής

Ενημερωτική συνάντηση ανοικτή σε όλους τους κατοίκους της Ακρινής με θέμα : «Διαδικασίες μετεγκατάστασης Ακρινής – Τρόπος προσδιορισμού του χώρου υποδοχής», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011, στις 6 μ.μ. στο Πολύκεντρο του Τ.Δ. Ακρινής.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button