Επιστολή Δήμου Κοζάνης για καθυστέρηση διαδικασιών μετεγκατάστασης Ποντοκώμης

Επιστολή έστειλε ο Δήμος Κοζάνης σε συνέχεια επιστολής που έστειλε πριν μερικούς μήνες στη ΔΕΗ για την καθυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας για τη μετεγκατάσταση [αναγκαστική απαλλοτρίωση Ποντοκώμης]. Η επιστολή δίνεται παρακάτω:

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button