Στα "χέρια" της Πολιτείας και της ΔΕΗ η λύση για τις μετεγκαταστάσεις...

Αναφορικά με τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής διαφαίνεται ότι υπάρχουν 2 τουλάχιστον λύσεις:
Η νομοθετική ρύθμιση, που είναι απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου Δημ. Υψηλάντη [23.01.2009], και η οποία είναι έτοιμη σε επίπεδο σχεδίου νόμου και
Η πρόταση ενσωμάτωσης των δύο οικισμών με "γρήγορες" διαδικασίες [Ιαν 2010],στην υφιστάμενη τροποποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με κήρυξη άμεσα της απαλλοτρίωσης των οικισμών.
Είναι προφανές ότι εναπόκειται πια στην πολιτική ηγεσία και την ΔΕΗ η επιλογή των λύσεων και η κατάθεση, ακόμη και άλλης πρότασης που έως σήμερα δεν κατατέθηκε, προς την τοπική κοινωνία.
Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η τοπική κοινωνία του Ν. Κοζάνης αντιλήφθηκε ότι η διασφάλιση των μετεγκαταστάσεων και η ενωρίτερη υλοποίησή τους είναι προς το συμφέρον όλων, τοπικής κοινωνίας και ΔΕΗ και δεν αφορά απλά δύο χωριά, όπως εσφαλμένα θεωρήθηκε από ορισμένους στο πολύ πρόσφατο παρελθόν...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πρόταση βουλευτή ΠΑΣΟΚ κ. Πάρη Κουκουλόπουλου για μετεγκαταστάσεις Ποντοκώμης - Μαυροπηγής

Από το γραπτό κείμενο που διανεμήθηκε [7.1.10]: "Το Σεπτέμβριο του 2008, η ΔΕΗ θέλοντας να επεκτείνει τις εξορυκτικές της δραστηριότητες, προκειμένου να διασφαλίσει τα απαραίτητα κοιτάσματα λιγνίτη για την τροφοδοσία των σταθμών της στην περιοχή μας, προχώρησε σε τροποποίηση της Μ.Π.Ε. του 2003, συμπεριλαμβάνοντας σ΄ αυτή και 5.201 στρέμματα των κτηματικών περιοχών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης.
Έτσι συντάχθηκε η νέα Μ.Π.Ε. με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 189708/3440/23-9-08, η οποία όμως δεν ήρθε σε γνώση της τοπικής κοινωνίας και φυσικά δεν υπήρξε τότε η απαραίτητη σύμφωνη γνώμη της.
Τι συνέβη; Η τότε Κυβέρνηση, η Διοίκηση της ΔΕΗ και η Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έστησαν ένα παιχνίδι εις βάρος της περιοχής, με τη σιωπηρή αποδοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, η οποία δεν έφερε τότε (Σεπτέμβριος του 2008) στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, ως όφειλε, την τροποποίηση της Μ.Π.Ε. με αποτέλεσμα να περάσει και να γίνει αποδεκτή. Το θέμα ήρθε βέβαια στο Ν.Σ. στις αρχές του 2009, μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν, το οποίο απέρριψε τη Μ.Π.Ε. αλλά εκ των υστέρων καθώς είχαν εκπνεύσει οι νόμιμες προθεσμίες.
Το αποτέλεσμα; Παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις και δημόσιες δηλώσεις των αρμοδίων παραγόντων, με την πράξη αυτή δε διασφαλιζόταν η μετεγκατάσταση των οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης, οι οποίοι δε συμπεριλαμβάνονταν στην επέκταση της Μ.Π.Ε., τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν πως για να γίνει η απαλλοτρίωση μιας περιοχής πρέπει απαραιτήτως να γίνει κτηματογράφηση της και να εγκριθεί Μ.Π.Ε.
Συμπέρασμα: Η ΔΕΗ με τον τρόπο αυτό διασφάλιζε απολύτως τα συμφέροντα της εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα για τη λειτουργία των σταθμών της κοιτάσματα λιγνίτη, αλλά η περιοχή μας, για μια ακόμα φορά, ανακάλυπτε πως βρισκόταν έχοντας στα χέρια της υποσχέσεις άνευ ουσιαστικού περιεχομένου. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι, η ΔΕΗ με την πράξη αυτή ουσιαστικά δεσμευόταν μόνο για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου κοιτάσματος, το οποίο θα κάλυπτε τις ανάγκες της για τα επόμενα πέντε χρόνια, οπότε από εκεί και πέρα δεν θα υπήρχε καμιά δέσμευση ή εμπόδιο γι΄ αυτή εάν αποφάσιζε να μεταφέρει αλλού τις δραστηριότητες της, με ό,τι αυτό σημαίνει για την περιοχή μας.
Αξίζει πάντως να αναφερθεί πως η ΔΕΗ προσκόμισε το 2009 μια Μ.Π.Ε.- «σκούπα» συνολικά για τα 146.000 στρέμματα στα οποία δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή μας, στην οποία συμπεριλαμβάνει και τους οικισμούς Μαυροπηγής και Ποντοκώμης. Η κίνηση της όμως αυτή δε λύνει επί της ουσίας το πρόβλημα, ούτε απαντά στην εύλογη ανησυχία των κατοίκων, καθώς τοποθετεί τις μετεγκαταστάσεις της μεν Μαυροπηγής το 2019 και της Ποντοκώμης το 2023!
Η αντίδραση μου, μόλις το θέμα έγινε γνωστό το Σεπτέμβριο του 2008, και με την ιδιότητα τότε του Δημάρχου Κοζάνης, ήταν άμεση. Ζήτησα να αρθεί αυτή η αδικία και ήταν ένα από τα θέματα που προέβαλα με κάθε τρόπο και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μου εκστρατείας ως υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Ν. Κοζάνης.
Γι΄ αυτό σήμερα έρχομαι να προτείνω το εξής: η συγκεκριμένη Μ.Π.Ε. που δίνει τη δυνατότητα στη ΔΕΗ να επεκτείνει τα όρια των εξορυκτικών της δραστηριοτήτων και σε αυτά τα 5.201 στρέμματα να επεκταθεί ακόμα περισσότερο συμπεριλαμβάνοντας και τις εκτάσεις των οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης. Αυτό δε να κατοχυρωθεί νομικά με την έκδοση του απαραίτητου Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), προκειμένου να διασφαλισθούν τόσο τα δικαιώματα της τοπικής κοινωνίας όσο και της ΔΕΗ.
Με την αποδοχή της πρότασης μου αυτής μπορούμε να πετύχουμε αφ΄ ενός τη διασφάλιση των μετεγκαταστάσεων των δύο οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης και αφ΄ ετέρου να εξασφαλίσουμε για τη ΔΕΗ τα απαραίτητα κοιτάσματα λιγνίτη για να μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητες της σ΄ ένα μεγάλο βάθος χρόνου.
Έτσι έχει πλέον νόημα να μιλάμε
- για τη δημιουργία νέων αντιρρυπαντικών Μονάδων στην περιοχή και την έλευση του φυσικού αερίου, με βασικό και κυρίαρχο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος,
- Για την πρόσληψη νέων εργαζομένων.
Έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε το ενεργειακό μέλλον της περιοχής μας, δρομολογώντας την υλοποίηση της δέσμευσης που προσωπικά ανέλαβε ο σημερινός Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου για να γίνει πραγματικό κέντρο της πράσινης ανάπτυξης της χώρας μας.
Κλείνοντας θα ήθελα να καταθέσω μια ακόμα, πολύ σημαντική, πρόταση. Η ΔΕΗ προωθεί πλέον την Μ.Π.Ε. που αφορά και τα 146.000 στρέμματα της περιοχής μας όπου σήμερα αναπτύσσει τις δραστηριότητες της.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια μελέτη που αφορά το μέλλον των παιδιών μας. Με βάση αυτή μπορούμε να μελετήσουμε και να προγραμματίσουμε τις δραστηριότητες που θέλουμε να αναπτυχθούν σ΄ αυτή την έκταση, χαράσσοντας έτσι το μέλλον της καρδιάς του Νομού Κοζάνης.
Γι΄ αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις όποιες αποφάσεις κληθούμε να πάρουμε όλοι μαζί, οι οποίες θα πρέπει να προκύψουν μετά από δημοκρατική διαβούλευση, σωστή εκτίμηση όλων των δεδομένων και τη λογική πως πρέπει να χαράξουμε μια σύγχρονη και βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική για το Νομό μας.
Μικροεξυπηρετήσεις που θα ικανοποιούν πρόσκαιρα ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, μεγάλες ή μικρές, δε χωράνε σ΄ αυτή την περίπτωση και γι΄ αυτό θα πρέπει η τοπική κοινωνία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Ίσως είναι η μία και μοναδική φορά που θα έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε το μέλλον μας, το αύριο των παιδιών μας, και γι΄ αυτό θα πρέπει να το πράξουμε με σύνεση και με δημοκρατικές διαδικασίες, για να εκφραστούν όλοι και για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα."

Ολόκληρη η συνέντευξη τύπου του κ. Κουκουλόπουλου:

7/1/2009 - Συνέντευξη Τύπου " Το μέλλον της ΔΕΗ στην περιοχή μας " from Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ on Vimeo.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Η ΜΠΕ Ορυχείων Πτολεμαϊδας με τους χάρτες

Στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων Πτολεμαϊδας που κατατέθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ από τη ΔΕΗ στις 31 Αυγούστου 2009 μπορείτε να δείτε πέραν των κειμένων και τους παρακάτω χάρτες (κλικ για να δείτε όλη τη μελέτη η οποία βρίσκεται σταθερά αναρτημένη στα Χρήσιμα Δυτική Μακεδονία στο πλάι του energeiakozani):
1. Χάρτης Προσανατολισμού
2. Τοπογραφικός Χάρτης
3. Χάρτης Υφιστάμενης Κατάστασης Άμεσης και Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης
4. Χάρτης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης
5. Γεωλογικός Χάρτης
6. Εδαφολογικός Χάρτης
7. Χάρτης Βλάστησης
8. Χάρτης Χρήσεων Γης Άμεσης Περιοχής
9. Χάρτης Χρήσεων Γης Ευρύτερης Περιοχής
10. Χάρτης Απαιτούμενων Παρεμβάσεων
11. Χάρτης Συνοδών Έργων
12. Στάθμη Εργασιών 2015
13. Στάθμη Εργασιών 2020
14. Χάρτης Τελικής Διαμόρφωσης
15. Χάρτης Χρονικής Προτεραιότητας Αποκατάστασης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Ας σταματήσουν κάποιοι στη ΔΕΗ να "παίζουν" με την τοπική κοινωνία...

Ο επίσκεψη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, καθηγητή κ. Αρθούρου Ζερβού, μόνο ως θετική μπορεί να χαρακτηριστεί. Ιδιαίτερα στην Ποντοκώμη όπου μπροστά σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο έδειξε ότι ακούει και συμμερίζεται την αγωνία των κατοίκων. Στο αμφιθέατρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μίλησε για συνολική απαλλοτρίωση της Ποντοκώμης και της Μαυροπηγής. Παράλληλα αναφέρθηκε ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να επιλυθεί αναφορικά με τα 1300 στρέμματα της τμηματικής απαλλοτρίωσης του οικισμού Ποντοκώμης που πρέπει να επιλυθεί με αμοιβαία συνεργασία. Ωστόσο η ανακοίνωση της ΔΕΗ, που αναφέρει την ομιλία του Προέδρου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν συνάδει με όσα έχουν λεχθεί δεδομένου ότι αναφέρει: "Οι απαλλοτριώσεις ΟΠΚ1 και ΟΠΚ2 (Σιδηροδρομική Γραμμή) για τις οποίες υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι θα προηγηθούν, διότι έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες και η εκμετάλλευση του Ορυχείου Καρδιάς έχει φθάσει πλέον πολύ κοντά."

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Αναμονή για επίλυση των προβλημάτων από τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Ζερβό για την τοπική κοινωνία χωρίς "εμπόδια"

Η επίσκεψη του κ. Αρθούρου Ζερβού στο λεκανοπέδιο αναμφισβήτητα ήταν μια ιδιαίτερα θετική κίνηση που τελικώς αποτιμάται θετικά. Παρόλες τις αδυναμίες οργανωτικού τύπου, με πρόγραμμα που δεν κοινοποιήθηκε ποτέ ουσιαστικά, έδωσε το στίγμα της απευθείας συνομιλίας με τις περιοχές που φαίνεται να υπάχουν προβλήματα τοπικής κοινωνίας και ΔΕΗ.
Η επίσκεψή του στην Ποντοκώμη σε ένα κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο έδωσε την ευκαιρία να πιάσει το σφυγμό της τοπικής κοινωνίας.
Ωστόσο πρέπει να καταγράψουμε ότι η επίσκεψη του έγινε μετά και από έγγραφο - πρόκληση προς την Τοπική Κονωνία. Το οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων:

"Με αφορμή "αναρτήσεις στο διαδίκτυο" διαφόρων τοπικών φορέων της περιοχής..." είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρεται στις επισημάνσεις μας από το energeiakozani και θα μπορούσε να είναι πιο συγκεκριμένο. Και εμείς ευχαρίστως θα φιλοξενούσαμε την απάντηση της ΔΕΗ σε όσα αναφέρουμε.

Διαπιστώνει ότι "μετά το πρόσφατο έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας"..."Στο χρονικό αυτό σημείο προέκυψαν καθολικές αντιδράσεις, τόσο εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και από διάφορους φορείς με κοινό αίτημα τη συνολική και ταυτόχρονη απαλλοτρίωση των εκτάσεων."
Εδώ θα μας επιτρέψετε να πούμε ότι είτε δεν είναι καλά ενημερωμένοι είτε δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία στο πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι πιο επικίνδυνο διότι θα σήμαινε ότι αγνοήθηκαν οι επί διετίας αποφάσεις και τοποθετήσεις των κατοίκων και των θεσμοθετημένων οργάνων. Και εμείς ως τοπική κοινωνία δεν θα τους κάνουμε την χάρη να δημιουργήσουμε προβλήματα στην περιοχή με κινητοποιήσεις, τουλάχιστον μέχρι να εξαντλήσουμε τα όποια τελικά περιθώρια έχουμε...

Και το κυριότερο επισημάναμε ότι εκβιασμούς δεν σηκώνουμε. Εγκαίρως ο γράφων κινητοποίησε και μίλησε για τον επερχόμενο εκβιασμό της τοπικής κοινωνίας. Και τώρα ήρθε η ώρα, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, να δείξουμε κατανόηση διότι υπάρχει η νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5! Δηλαδή είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ολίσθηση ευθυνών που παρατηρήθηκε για την καθυστέρηση με υπαιτιότητα ΔΕΗ της δημοπράτησης της νέας μονάδας Πτολεμαϊδα 5.

Ευχόμαστε ο κ. Αρθούρος Ζερβός, νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, που είδε τι πραγματικά συμβαίνει, με την άμεση δημοπράτηση της νέας μονάδας να προχωρήσει και στην επίλυση των προβλημάτων. Διότι έδειξε άνθρωπος ιδιαίτερα ειλικρινής και απλός  και αυτό εκτιμήθηκε από την τοπική κοινωνία παρόλο που την έφτασαν στο "απροχώρητο" το προηγούμενο διάστημα. Και οι πληροφορίες μας φαίνεται να είναι ορθές για την ευαισθησία που διαθέτει.
Το πρώτο πρόβλημα που  χρειάζεται λύση είναι της συνολικής απαλλοτρίωσης και όλοι γνωρίζουμε καλά ελληνικά. Και σε αυτό εγκαίρως μιλήσαμε για νομοθετική ρύθμιση αλλά ποτέ δεν κληθήκαμε, τουλάχιστον από τη ΔΕΗ, να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας .

Δημήτρης Μαυροματίδης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Αποτελέσματα επίσκεψης Προέδρου ΔΕΗ κ. Αρθούρου Ζερβού στην Ποντοκώμη

Στην κατάμεστη αμφιθεατρική αίθουσα του οικισμού Ποντοκώμης παραβρέθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός με στελέχη της ΔΕΗ.
Ο βουλευτής κ. Αλέκος Αθανασιάδης ζήτησε άμεση προκήρυξη της νέας μονάδας Πτολεμαϊδα 5, μετεγκαταστάσεις των οικισμών, πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού 1/2007 καθώς και αναβάθμιση των υπαρχουσών μονάδων (Καρδιάς, Αμυνταίου).
Ο βουλευτής κ. Γιάννης Βλατής ζήτησε καθαρές κουβέντες για την περιοχή μας λέγοντας ότι η περιοχή έδωσε πάρα πολλά και πήρε πολύ λίγα.
Ο βουλευτής κ. Πάρης Κουκουλόπουλος πρότεινε την παρακάτω λύση για την τμηματική απαλλοτρίωση, αφού πρώτα απέδωσε ευθύνες σε όσους δεν πήραν τις αποφάσεις που έπρεπε στο παρελθόν: Να συμπεριληφθούν με τη διαδικασία των 1300 στρεμμάτων (δηλαδή με παλαιότερη ΜΠΕ και με γρήγορες διαδικασίες) και η υπόλοιπη έκταση που περιλαμβάνει τους οικισμούς της Ποντοκώμης και Μαυροπηγής. Η δε συνολική ΜΠΕ να κρατήσει με διαβούλευση περισσότερο χρόνο διότι το θέμα είναι περιβαλλοντικά σοβαρό.
Ο κ. Κυριάκος Μιχαηλίδης τόνισε ότι υπάρχουν αποφάσεις εδώ και ενάμιση χρόνο που πρέπει να γίνουν σεβαστές.
Ο δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας έθεσε πρόγραμμα αξιοπιστίας με τη ΔΕΗ λόγω υποσχέσεων που δεν υλοποιήθηκαν.
Ο κ. Ανδρέας Αθανασιάδης, πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος, ζήτησε να δούμε τα πραγματικά προβλήματα που έχει η περιοχή και να μην προχωρήσει η ΔΕΗ σε τμηματική απαλλοτρίωση θυμίζοντας υποσχέσεις που δόθηκαν.
Ο κ. Δημήτρης Μαυροματίδης, δημοτικός σύμβουλος, έθεσε συνοπτικά το θέμα λέγοντας ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης λόγω των δεσμεύσεων της ΔΕΗ που δεν τηρήθηκαν θέτοντας ερωτήματα γιατί η ΔΕΗ εμφανίζεται να μην γνωρίζει ότι δεν δέχεται η Ποντοκώμη τμηματική απαλλοτρίωση (κλικ για τα ερωτήματα που τέθηκαν). Επίσης δήλωσε ότι όλες οι αποφάσεις είναι αναρτημένες στο energeiakozani και παρέδωσε στον κ. Ζερβό τα ερωτήματα του και υλικό τεκμηρίωσης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ κ Αρθούρος Ζερβός ανήγγειλε:
Την άμεση προκήρυξη της νέας μονάδας Πτολεμαϊδα 5 στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουρίου.
Την άμεση απόσυρση της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαϊδα 1 με την προκήρυξη της Πτολεμαϊδας 5 και με την υπογραφή σύμβασης της τελευταίας της μονάδας Πτολεμαϊδα 2 (που είναι και οι πιο ρυπογόνες της περιοχής).
Τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής
Την άμεση πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού 1/2007

Για το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης είπε ότι είναι θέμα πολιτικό και όχι της ΔΕΗ. Ζήτησε από τους κατοίκους να προχωρήσει η μερική απαλλοτρίωση των 1300 στρεμμάτων και να δοθεί πίστωση χρόνου για να δουν την υλοποίηση αυτών που ανήγγειλε.
Σε ερωτήματα των κατοίκων αν δεσμεύεται ο Πρόεδρος της ΔΕΗ για τα 1300 ο κ. Κουκουλόπουλος είπε ότι μαζί με τους βουλευτές κ. Αθανασιάδη και Βλατή έχει ήδη σταματήσει η μερική απαλλοτρίωση έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματα των κατοίκων. Ο κ. Αθανασιάδης δήλωσε ότι ζητεί τη διασφάλιση των μετεγκαταστάσεων και μετά δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα από την Ποντοκώμη.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button