Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια Ρυµοτοµικού Σχεδίου για την µετεγκατάσταση του Οικισµού Ποντοκώµης στην περιοχή της ΖΕΠ

Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στις 04/06/2013, εγκρίθηκε η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια Ρυµοτοµικού Σχεδίου για την µετεγκατάσταση του Οικισµού Ποντοκώµης στην περιοχή της ΖΕΠ.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button