Αλέκος Αθανασιάδης: Ερώτηση για Πορεία απαλλοτριώσεων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ

Κυρία Υπουργέ,
Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, που τροφοδοτεί τους Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος της ΔΕΗ, παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα εξόρυξης, με ορατό τον κίνδυνο να βρεθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η χώρα σε αδιέξοδα αναφορικά με την επάρκεια της σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από τις πολύ σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη του προγράμματος απαλλοτριώσεων εκείνων των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για την ομαλή ανάπτυξη των ορυχείων.

Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην απαλλοτρίωση ΟΔΠ6 (31 στρέμματα) του Ορυχείου Μαυροπηγής, όπου ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας του Ορυχείου είναι πολύ μεγάλος και οι διαδικασίες της απαλλοτρίωσης θα πρέπει να κινηθούν άμεσα και σε απόλυτη προτεραιότητα. Ήδη το ορυχείου λειτουργεί με μειωμένη παραγωγική δυνατότητα 50% λόγω περιορισμένου μήκους μετώπων εξόρυξης και αναμένεται να διακόψει πλήρως τη λειτουργία του κύριου εξοπλισμού το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2011, με συνέπεια την αδυναμία τροφοδότησης με λιγνίτη του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.

Στην απαλλοτρίωση ΟΑ9 του ορυχείου Αμυνταίου, ο φάκελος έχει υποβληθεί στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος από τον Αύγουστο 2010. Η απαλλοτρίωση της έκτασης πρέπει να συντελεστεί μέχρι τα μέσα του 2011, διαφορετικά από το β’ εξάμηνο 2011 θα ακινητοποιηθούν τα μέτωπα και αυτού του Ορυχείου, με συνέπεια την αδυναμία τροφοδότησης με λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου.

Στην απαλλοτρίωση ΟΠΚ1 της περιοχής της Ποντοκώμης του Δήμου Υψηλάντη, ο φάκελος έχει υποβληθεί στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος από το Σεπτέμβριο του 2010. Το άνοιγμα του Ορυχείου Δήμου Υψηλάντη πρέπει να ξεκινήσει μέσα στο 2011, διαφορετικά στο τέλος του 2011 θα ακινητοποιηθούν τα μέτωπα και αυτού του Ορυχείου, με συνέπεια την αδυναμία τροφοδότησης με λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς.

Η απαλλοτρίωση ΟΔΠ4 του Ορυχείου Μαυροπηγής αφορά τη μετεγκατάσταση του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυροπηγής του Δήμου Πτολεμαΐδας. Ο φάκελος έχει υποβληθεί στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος από το Σεπτέμβριο του 2010 και μετά την εμφάνιση εδαφικής ρωγμής στην περιοχή του οικισμού, είναι απαραίτητη η επιτάχυνση των διαδικασιών, σύμφωνα και με την ερώτηση που είχα υποβάλλει με Α.Π. 35 προς την κυρία Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. στις 29.07.2010.

Είναι γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία στα πλαίσια της περίφημης «επανίδρυσης» του κράτους αποδιοργάνωσε και τη Δ.Ε.Η., στην οποία σημειώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και ιδίως στην τριετία 2007-2009 σημαντικές καθυστερήσεις στην προώθηση των πιο πάνω απαλλοτριώσεων, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι απαραίτητο να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Ωστόσο, από τις πληροφορίες που έχω, η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ταχύτατη προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε να υπάρξει έγκαιρη συντέλεση των πιο πάνω απαλλοτριώσεων.

Με βάση τα πιο πάνω και επειδή η χώρα δεν μπορεί να μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ταχύτατη προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών, για να υπάρξει και η έγκαιρη συντέλεση των πιο πάνω απαλλοτριώσεων.
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να μην υπάρξει ακινητοποίηση των μετώπων των Ορυχείων και αδυναμία τροφοδότησης των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών με λιγνίτη στις αντίστοιχες πιο πάνω χρονικές στάθμες.
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να μην μείνει σύντομα η χώρα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Πηγή: www.kozan.gr

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας: Θέσεις – προβληματισμοί για τα σενάρια απελευθέρωσης ενέργειας και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην περιοχή μας

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ / Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, σε έκτακτη συνεδρίασή της, τοποθετήθηκε στις 6 Αυγούστου 2010 αναφορικά με τα σενάρια πώλησης μέρους των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.
Τονίσαμε τότε, ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι ιδιαίτερα αρνητική – απαγορευτική – για τη Δυτική Μακεδονία, διότι θα επιφέρει δραματικές και πρωτίστως μη προβλέψιμες αλλαγές της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή μας.

Το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας διαχρονικά και έμπρακτα, στηρίζει το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ Α.Ε. και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα ενεργειακά δρώμενα της χώρας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι διεθνείς περιβαλλοντικές Οδηγίες και Κανονισμοί, που δεσμεύουν και την Ελλάδα.

Ωστόσο, θεωρούμε ότι τα εναλλακτικά σενάρια απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από την αναγκαία τεκμηρίωση, σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις στην περιοχή εφαρμογής τους, δηλαδή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Τα ερωτήματα εγείρονται αβίαστα:
Πότε θα ανακοινωθεί το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΗ Α.Ε. για την επόμενη πενταετία;
Συνεχίζεται ή όχι το επενδυτικό πρόγραμμα της Επιχείρησης στη Δυτική Μακεδονία;
Σχεδιάζεται και πώς, η μεταλιγνιτική εποχή στο μεγαλύτερο Ενεργειακό Κέντρο της Ελλάδας;
Τι θα συμβεί με τις θέσεις εργασίας;
Τι θα συμβεί με τις υποχρεωτικές, αλλά και αναμενόμενες περιβαλλοντικές επενδύσεις της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή μας;
Θα δοθεί ικανός χρόνος για την αναγκαία δημόσια διαβούλευση;

Κάθε πιθανό σενάριο εφαρμογής, θα πρέπει απαραιτήτως να αξιολογηθεί με γνώμονα την αναπτυξιακή προοπτική και το έννομο συμφέρον της περιοχής μας. Διαφορετικά, οι εναλλακτικές «ισοδύναμες λύσεις» κινδυνεύουν να επιφέρουν «πολυδύναμα προβλήματα», τα οποία θα εντείνουν δραματικά και ανεξέλεγκτα την αναπτυξιακή ασφυξία ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας και προφανώς του Ενεργειακού της Κέντρου, που τόσο απλόχερα συνεισέφερε στην Εθνική Οικονομία εδώ και 50 χρόνια.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
Δ. Μαυροματίδης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Οικολογικό Χωριό χωρίς CO2 o νέος οικισμός Ποντοκώμης - Τι προβλέπει ο σχεδιασμός


Αναδημοσίευση: www.kozan.gr

Οι προτάσεις της μελετητικής ομάδας της ΑΝΚΟ που ανέλαβε το σχεδιασμό του νέου οικισμού, βρίσκονται στο τελικό στάδιο και αναμένεται να κατατεθούν για διαβούλευση στην τοπική κοινωνία εντός του Νοεμβρίου.
Ο σχεδιασμός του νέου οικισμού Ποντοκώμης διερευνά τις δυνατότητες υλοποίησης ενός νέου πρότυπου οικιστικής ανάπτυξης, που διαφοροποιείται από το πρότυπο που σηματοδότησε την ελληνική οικιστική πραγματικότητα, μεταπολεμικά έως και σήμερα. Η πλανητική συνθήκη της περιβαλλοντικής κρίσης και της οικονομικής παγκοσμιοποίησης δημιουργούν την αναγκαιότητα και θέτουν το ευρύτερο πλαίσιο για το νέο αυτό πρότυπο, ενώ οι τοπικές παράμετροι – φυσικές και ανθρωπογενείς – οριοθετούν τις δυνατότητες και του περιορισμούς του εγχειρήματος.


Χωροθέτηση / Χωροταξική ένταξη
• σε περιοχή με κλίση κατάλληλη για οικιστική ανάπτυξη, σε πλαγιά με ευνοϊκή νότια κλίση που προστατεύει από βόρειους ανέμους και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού στα κτίρια του οικισμού.
• αλληλοσυσχέτιση λόγω εγγύτητας με τους οικισμούς της ΖΕΠ, του Αργίλου και τις υπό σχεδιασμό λειτουργίες της Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης
• σύνδεση με την Κοζάνη με αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς, με ποδηλατόδρομο και πράσινη διαδρομή.
• οργάνωση των χρήσεων στην ευρύτερη περιοχή με στόχο την δημιουργία πυκνών πόλων ανάμικτων αστικών δραστηριοτήτων και τον περιορισμό της αστικής διάχυσης.

Πολεοδομική οργάνωση
• ανάμειξη χρήσεων γης, χωροθέτηση κοινωνικών εξυπηρετήσεων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• κοινωνικές εξυπηρετήσεις σε απόσταση που μπορούν να καλυφθούν είτε περπατώντας, είτε να καλύπτονται με αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς
• δημιουργία πράσινου δικτύου που συνδέεται με το περιαστικό πράσινο και αποτελείται από ιεραρχημένους υπαίθριους χώρους διαφορετικής εμβέλειας, κλίμακας και χρήσης.

Ενέργεια – Τηλεπικοινωνίες
• εξοικονόμηση στα κτίρια με υιοθέτηση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού (προσανατολισμός, ιδιότητες κελύφους, ανοίγματα, ηλιοπροστασία κλπ).
• υποχρεωτικές αποστάσεις ανάμεσα στα κτίρια που ελαχιστοποιούν τον αλληλοσκιασμό, με στόχο την εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού στα κτίρια.
• «ρηχές» και διαμπερείς κατόψεις με στόχο τον φυσικό αερισμό και φωτισμό.
• υποχρεωτικά, θερμομόνωση σε επίπεδα υψηλότερα από τα ισχύοντα από την εθνική νομοθεσία.
• σύνδεση με το δίκτυο τηλεθέρμανσης.
• Εφαρμογές φωτοβολταϊκών στοιχείων διασυνδεδεμένων με τη ΔΕΗ, υποχρεωτικά στα δημόσια κτίρια και εθελοντικά – με την παροχή κινήτρων – σε ιδιωτικά κτίρια και κατοικίες.

Διαχείριση Φυσικών Πόρων Νερό
• επιφανειακό δίκτυο ομβρίων υδάτων (σύστημα καναλιών και λιμνών συγκράτησης). Συλλογή όμβριων υδάτων σε δεξαμενές για χρήση στο πότισμα και άλλες χρήσεις που δεν απαιτούν υψηλής ποιότητα πόσιμο νερό. Υποχρεωτικά στα δημόσια κτίρια και εθελοντικά στα ιδιωτικά.
• μείωση του ποσοστού σκληρών, μη – υδατοπερατών επιστρώσεων στους υπαίθριους χώρους. Υποχρέωση ελάχιστου ποσοστού υδατοπερατών επιστρώσεων στους ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους.
• διερεύνηση προτάσεων ανακύκλωσης γκρι νερού (από τους νεροχύτες και τα πλυντήρια) και χρήση στο πότισμα και άλλες χρήσεις που δεν απαιτούν υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού.
• διερεύνηση προτάσεων διατάξεων εξοικονόμησης νερού μέσα στις κατοικίες και τα κοινωφελή κτίρια (βρύσες, καζανάκια).

Στερεά και Υγρά Απόβλητα
• σύνδεση με το βιολογικό καθαρισμό του Δήμου.
• πρόβλεψη για διαχωρισμό ανακυκλώσιμων ανά οικοδομικό τετράγωνο
• κομποστοποίηση ανά οικοδομικό τετράγωνο

Υλικά
• Χρήση υλικών με χαμηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια στα κτίρια και τις διαμορφώσεις των υπαίθριων χώρων.
• Χρήση υλικών μη τοξικών.
• Ελαχιστοποίηση σκληρών, μη υδατοπερατών υλικών στους υπαίθριους χώρους.

Μεταφορές
• οργάνωση ιεραρχημένου οδικού δικτύου που αποθαρρύνει την διερχόμενη κίνηση από τον οικισμό και τις περιοχές κατοικίες, ενώ εξυπηρετεί επαρκώς όλο τον οικισμό με πρόσβαση στα ΙΧ.
• περιορισμοί και διαβάθμιση στα τους γύρω οικισμούς με γραμμές λεωφορείων.
• σχεδιασμός υπερτοπικού οδικού δικτύου στη ευρύτερη περιοχή για εξυπηρέτηση όλων των αναμενόμενων μετακινήσεων λόγω των νέων χρήσεων και διασύνδεσή του με το εθνικό οδικό δίκτυο.

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Υπαίθριων Χώρων
• επάρκεια χώρων πρασίνου με στόχο την ρύθμιση του μικροκλίματος και της βιοποικιλότητας και την επαφή με την φύση.
• δημιουργία πράσινου δικτύου σε σύνδεση με την ύπαιθρο.
• σχεδιασμός ενοποιημένων προσβάσιμων και πράσινων ενδιάμεσων χώρων/ακάλυπτων.
• σχεδιασμός με στόχο την θερμική άνεση (ηλιοπροστασία, ανεμοπροστασία)
• ελαχιστοποίηση εκχερσώσεων και επιχωματώσεων.
• παραγωγικοί υπαίθριοι χώροι
• χρήση ενδημικών φυτών με χαμηλές απαιτήσεις σε νερό και λίπανση.
• ελαχιστοποίηση μη – υδατοπερατών υλικών στις επιστρώσεις των υπαίθριων χώρων.
• γραμμικά και σημειακά στοιχεία νερού στους δημόσιους χώρους με στόχο την βελτίωση του μικροκλίματος.

Όλα τα παραπάνω αφορούν αρχές του περιβαλλοντικού πολεοδομικού σχεδιασμού που προτείνονται να εφαρμοστούν στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης. Η κοινωνική συμμετοχή είναι ζητούμενο του σχεδιασμού, για αυτό και η τελική πρόταση θα αλληλοτροφοδοτηθεί από τις ιδέες, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των μελλοντικών χρηστών του οικισμού αλλά και κάθε ενεργού πολίτη του Δήμου.

Σε ότι αφορά στη μετατόπιση των γραμμών υπερυψηλής τάσης απο τη θέση της Νέας Ποντοκώμης, η ΔΕΗ / Δνση Μεταφοράς έχει ήδη ξεκινήσει τις μελέτες για τη μεταφορά των πυλώνων υπερυψηλής τάσης λόγω μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης.


ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

ΠΟΛΕΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - Κ.Ε.Π ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΙΑΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟ. ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΖΕΠ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΑΠΗ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ( ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΝΌΣ Ο.Τ.)

Ι. ΝΑΟΣ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΖΕΠ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΖΕΠ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΛΟΙΠΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ ΕΠΤΑ ΧΩΡΟΙ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΘΛΗΤιΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΠΑΡΚΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΗΠΕΔΑ 80 ΣΤΡ. (ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ) 20-25τμ/ κατ. έναντι 8τμ/ κατ. (λόγω ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών)

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 35 -40% ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Μετεγκαταστάσεις και νέα μονάδα ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό

Στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου στην Κοζάνη [31.10.2010] αναφέρθηκαν για τα ενεργειακά:
Από τον υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη, αρμόδιο για θέματα ενέργειας στην θεματική ενότητα για την ανάπτυξη, ότι:
Προχωρά η νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5 με προσεκτικά βήματα
Προχωρούν απρόσκοπτα οι μετεγκαταστάσεις Μαυροπηγής και Ποντοκώμης
Οι μετεγκαταστάσεις Ακρινής και Αναργύρων είναι πολιτική δέσμευση με θέμα στο οικονομικό.
Θα προχωρήσει με προκήρυξη η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας και είπε ότι η περιοχή είναι, μπορεί και πρέπει να παραμείνει ενεργειακό κέντρο, μπαίνοντας στην στροφή προς τις νέες, καθαρές και πράσινες μορφές ενέργειας καθώς και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Σημείωσε ότι οι μετεγκαταστάσεις Ακρινής και Αναργύρων θα προχωρήσουν με συγχρηματοδότηση.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button