Πτολεμαϊδα: "Η διέλευση του αγωγού τηλεθέρμανσης δεν θα επηρεάσει τις μετεγκαταστάσεις"

Σχετικά με την κατασκευή του πολύ σημαντικού και κατεπείγοντος έργου κατασκευής αγωγού τηλεθέρμανσης για την σύνδεση του ΑΗΣ Καρδιάς με την Πτολεμαϊδα και των ανησυχιών που εκφράζονται για την όδευση των αγωγών , διευκρινίζουμε , ρητά και κατηγορηματικά, τα παρακάτω:
Η διέλευση των αγωγών Τηλεθέρμανσης δεν συνδέεται, σε καμιά περίπτωση, με καθυστερήσεις ή επιπλοκές στις μετεγκαταστάσεις των οικισμών, που στηρίζει εμπράκτως ο Δήμος Πτολεμαϊδας.
Σημειώνεται ότι υπήρξαν έγκαιρα από την ΔΕΤΗΠ, που είναι και ο κύριος του έργου, από την ΔΕΗ και από τους εμπλεκομένους Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα όλες οι σχετικές έγγραφες αδειοδοτήσεις, ενημερώσεις και συμφωνίες που αφορούν την σύννομη και άρτια εκτέλεση του έργου.
Η μελέτη και η κατασκευή του έργου έλαβε υπόψη τα εγκεκριμένα όρια των ορυχείων και έτσι το έργο, αντί να εκτελεστεί παράλληλα με την παλαιά εθνική οδό Κοζάνης –Πτολεμαΐδας μετατοπίστηκε, με σημαντική επιβάρυνση, στην σημερινή θέση, δηλαδή παράλληλα με την νέα εθνική οδό (κάθετος άξονας).
Στη συνέχεια και μετά την δημοπράτηση και έναρξη του έργου, προέκυψαν νέα προτεινόμενα όρια ορυχείων, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις (αναμενόμενη νέα ΜΠΕ, εγκρίσεις κλπ.). Πιθανή νέα μετατόπιση των αγωγών, πέραν των ορίων των σχεδιαζόμενων νέων ορυχείων, που θα παρέκαμπτε και τους οικισμούς Μαυροπηγής και Ποντοκώμης, θα σήμαινε διακοπή των εργασιών του έργου, σύνταξη νέων μελετών, μετατόπιση των αγωγών σε απαγορευτικές θέσεις (βραχώδες έδαφος, χαράδρες κλπ.) με σημαντική επιβάρυνση, τεχνική, οικονομική και χρονική, δηλαδή πρακτικά θα ακύρωνε το σημαντικό αυτό έργο για την τηλεθέρμανση της Πτολεμαϊδας.
Το ζήτημα των μελλοντικών διανοίξεων ορυχείων συζητήθηκε εκ νέου με την ΔΕΗ και αποφασίστηκε ως τεχνικά αποδεκτή και οικονομικά βέλτιστη λύση κατά τη διάνοιξη των νέων ορυχείων να γίνονται οι απαραίτητες μετατοπίσεις των αγωγών, σε όποιες θέσεις και όποτε απαιτηθεί, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι εργασίες της ΔΕΗ αλλά και να διασφαλιστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης και ολοκλήρωσης του έργου της Τηλεθέρμανσης, το οποίο άλλωστε ευνοεί όχι μόνον την πόλη της Πτολεμαΐδας αλλά όλη την περιοχή, καθώς και τα γειτονικά δημοτικά διαμερίσματα.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης 9 Φεβ 09 για Ποντοκώμη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(1) Αποδέχεται την συμμετοχή του στην Επιτροπή Μετεγκατάστασης όπως προτάθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη. Στην εν λόγω επιτροπή, ο Δήμος Κοζάνης θα συμμετέχει με τον Δήμαρχο. Η Επιτροπή θα είναι η μόνη υπεύθυνη και εξουσιοδοτημένη για τα θέματα μετεγκατάστασης Ποντοκώμης και τις συναντήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία, τη ΔΕΗ και τους Θεσμικούς Φορείς.
(2) Καταδικάζει την διαφαινόμενη προσπάθεια τμηματικής απαλλοτρίωσης των εδαφών του ορυχείου Ποντοκώμης και ζητά την απόσυρση της ΚΥΑ που προέκυψε χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.
(3) Ζητά την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από πλευράς ΔΕΗ Α.Ε., στην οποία ρητά θα αναφέρεται και η ταυτόχρονη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.
(4) Ζητά την διερεύνηση και την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης η οποία θα δεσμεύει με νόμο τη ΔΕΗ και θα διασφαλίζει την άμεση μετεγκατάσταση των δύο οικισμών.
(5) Δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση του και την ολόπλευρη στήριξή του, στους αγώνες και τις επιλογές των κατοίκων της Ποντοκώμης και του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη που διασφαλίζουν την μετεγκατάσταση
(6) Ορίζει την ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε. ως Τεχνικό Σύμβουλο του Δήμου για την παρακολούθηση της διαδικασίας μετεγκατάστασης υπό την εποπτεία και ευθύνη του αρμόδιου Αντιδημάρχου Πολεοδομίας.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Ανησυχούν στην Μαυροπηγή και θέτουν ερωτήματα

[...ΓΙΑΤΙ είναι διαφορετική η αντιμετώπιση της τεχνικής υποστήριξης των κατοίκων της Μαυροπηγής, σχετικά με την αντιμετώπιση κατοίκων όμορου ομοιοπαθούς οικισμού;
ΓΙΑΤΙ το Υπουργείο Ανάπτυξης ενώ εγκρίνει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν διασφαλίζει εγγράφως την μη όχληση του νέου οικισμού, από τις υφιστάμενες αποθέσεις του ορυχείου Αμυνταίου. Οι οποίες είναι σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων προς βορά από τον «νέο οικισμό»;
ΓΙΑΤΙ ο νέος αγωγός τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας περνάει ανάμεσα από το ορυχείο και τον οικισμό της Μαυροπηγής; Δε θα λειτουργήσει ανασταλτικά για τη μετεγκατάσταση του οικισμού αυτό;...]

κλικ για όλη την ανακοίνωση του Συλλόγου ΜΑΥΡΗ ΠΗΓΗ...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Νόμος 3734/2009 για τη μετεγκατάσταση Μεσοχώρας

Το νομοσχέδιο 3734/2009 με τίτλο "Προώθηση της συμπαραγωγής δυο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις." περιλαμβάνει στα άρθρα 16~26 θέματα της Μεσοχώρας. Θυμίζουμε την απόφαση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου Δημ. Υψηλάντη [23.01.09],"Ζητείται άμεσα η θετική τοποθέτηση των βουλευτών του Νομού με την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης η οποία ετοιμάζεται από την ΑΝΚΟ τεχνικό σύμβουλο του Δήμου και να ζητήσουμε να ενισχυθεί κυρίως στην κατεύθυνση της διασφάλισης μας" που είναι αυτό που αποκαλούμε ως νομοθετική ρύθμιση "τύπου Μεσοχώρας".

[κλικ για όλο το νομοσχέδιο...]

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Κλείτος : Πορεία μεταγκατάστασης

[...Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών του Δήμου Ελλησπόντου θέλοντας να συμβάλει στην δημιουργία ενός «υγιούς περιβάλλοντος» στα πλαίσια της μετεγκατάστασης με διαφανείς όρους, προς όφελος των κατοίκων του Τ. Δ. Κλείτου και γενικά του Δήμου Ελλησπόντου θέτει τα εξής ερωτήματα με αποδέκτες:

1. Προς την Δ.Ε.Η.

Να μας ενημερώσει για το ακριβές οικονομικό κόστος που επιβάρυνε την επιχείρηση σε ότι αφορά τις απαλλοτριώσεις και με ποιες διαδικασίες καταβλήθηκε το ποσό στον Δήμο(ακούγεται ότι το ύψος του ποσού που καταβλήθηκε ανήλθε στα 8,5 εκατ. ευρω).

2. Προς τον Δήμο Ελλησπόντου (Δήμαρχος)

- Ο κ. Σανίδης οφείλει να μας παρουσιάσει τον «φάκελο του έργου Κλείτου» όπου εκεί φαίνονται αναλυτικά τα χρήματα που έχουν δοθεί για τα έργα υποδομής στον νέο οικισμό και αν ισχύει αυτό που κατά καιρούς έχει ειπωθεί από τον προηγούμενο Δήμαρχο κ. Κ. Τσανακτσίδη, ότι μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων δόθηκε σε έργα που έχουν γίνει στα υπόλοιπα Τ.Δ. του Δήμου(με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων).

- Τι έχει δοθεί από την Νέα Δημοτική Αρχή μέχρι σήμερα για τα έργα υποδομής του νέου οικισμού και ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης...]

κλικ για όλο το άρθρο...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης - Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης 10.02.09

Ως πρώτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης υπήρχε το θέμα της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης.

Συνοπτικά ο Δήμαρχος Κοζάνης δήλωσε:

- ότι συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Αθανασόπουλο ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι η μετεγκατάσταση Ποντοκώμης θα υλοποιηθεί το γρηγορότερο δυνατόν.

- ότι η παραλλαγή του δικτύου Υψηλής Τάσης συμφωνήθηκε στην ανωτέρω συνάντηση και ότι δρομολογήθηκε τεχνικά η επίλυσή της μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Κοζάνης.

- ότι βγαίνει ψήφισμα κατά της τμηματικής ΜΠΕ κατά αναλογία του ψηφίσματος του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη.

- ότι θα είναι αρωγός νομικά για την κατάθεση προσφυγής ή ότι άλλο απαιτηθεί συμπεριλαμβανομένης και της συνολικής παρουσίας τους με αγώνες και κινητοποιήσεις εάν η ΔΕΗ προσπαθήσει να κάνει τμηματική απαλλοτρίωση.

- ότι η ΔΕΠΕΠΟΚ είναι ο τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Κοζάνης και ετοιμάζει τις αναγκαίες προτεινόμενες μελέτες και νομοθετική ρύθμιση τύπου «Μεσοχώρας» πέραν των άλλων αναγκαίων ενεργειών.

- ότι προετοιμάζεται η προμελέτη του πρότυπου ποντιακού οικισμού με ειδικό αρχιτέκτονα

Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κοζάνης είναι αλληλέγγυο στους αγώνες της Ποντοκώμης. Έγιναν παρουσιάσεις από τον αντιδήμαρχο κ. Μαλούτα, τον πρόεδρο της ΔΕΠΕΠΟΚ κ. Παφίλη και την διευθύνουσα σύμβουλο κ. Ζεμπιλιάδου.

Στην τοποθέτηση από μέρους μου μεταξύ άλλων τονίστηκε:

απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου η οποία πέραν του ψηφίσματος αποφάσισε την ομάδα για την μετεγκατάσταση Ποντοκώμης στην οποία συμμετέχουν εκτός από τα τέσσερα μέλη του Δήμου και ο Δήμαρχος Κοζάνης με το Νομάρχη Κοζάνης.

-ότι ο πρότυπος οικισμός, όπως τον φαντάζεται οποιοσδήποτε πρέπει να γίνει παρουσίαση στην γενική συνέλευση της Ποντοκώμης και εκεί θα εγκριθεί ή θα τροποποιηθεί.

-ότι η ΑΝΚΟ εκ μέρους του Δήμου μας και με εντολή δική μας προετοιμάζει σχέδιο τύπου Μεσοχώρας και επιχειρησιακό σχέδιο επίσης το οποίο θα δοθεί αρμοδίως για νομοθετική ρύθμιση.

-ότι αρκετές από τις εργασίες της ΔΕΠΕΠΟΚ γίνονται και από την ΑΝΚΟ με εντολή δική μας. Άρα θα πρέπει να συντονιστεί η ΔΕΠΕΠΟΚ με την ΑΝΚΟ για να μην επαναλαμβάνεται η ίδια δουλειά.

-ότι εμείς ως Δήμος δεν μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις με κανέναν θεσμικό φορέα διότι στο στοίχημα ης μετεγκατάστασης πρέπει να είμαστε αρωγοί όλοι και ας αποδείξουν όλοι με τη θετική τους στάση ότι είναι δίπλα μας.

- Η διαδικασία μετατροπής των δημόσιων εκτάσεων του οικισμού Ποντοκώμης σε δημοτικές εκτάσεις σύμφωνα με το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη

Από το Δήμο μας τοποθετήθηκε και ο κ. Αθανασιάδης ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι οι κινήσεις της ΔΕΗ μας κάνουν επιφυλακτικούς και ότι δεν πιστεύει πως θα γίνει μετεγκατάσταση, ότι ένας από τους λόγους που ο Δήμος Κοζάνης πήρε 90% είναι η σιγουριά ότι θα μας βοηθήσετε ως Δήμος Κοζάνης και ότι για τον τύπο tου οικισμού που προτείνετε πρέπει να είμαστε γνώστες.κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Σχετικά με την Ποντοκώμη και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (του Γιώργου Παπακωνσταντίνου)

[...Είναι απαραίτητο τουλάχιστον να υλοποιήσει, όσα εξήγγειλε δια του κ. Αθανασόπουλου το 2007 στην τοπική κοινωνία, συμπεριλαμβάνοντας τις μετεγκαταστάσεις των δύο οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης και τη χωροθέτηση της νέας σύγχρονης μονάδας σε αντικατάσταση των παλαιών.
Πρέπει να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε με προχειρότητα τα θέματα αυτά. Επιτέλους ας σταματήσουν αυτές οι κουτοπονηριές του «βλέποντας και κάνοντας», διερευνώντας απλώς τις διαθέσεις της τοπικής κοινωνίας. Πρέπει να λάβουμε πολιτικές αποφάσεις, με βάση το μέλλον και το συμφέρον του τόπου μας...]

κλικ για όλο το Δελτίο Τύπου...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απόφαση έκτακτου ΔΣ (23.01.09) για ορυχείο Ποντοκώμης

[...

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Τη σύσταση επιτροπής η οποία θα είναι εξουσιοδοτημένη για τα θέματα μετεγκατάστασης Ποντοκώμης και θα κάνει τις συναντήσεις με το Υπουργείο , τη ΔΕΗ , τους θεσμικούς φορείς η επιτροπή θα λέγεται εφεξής Επιτροπής Μετεγκατάστασης Ποντοκώμης στην οποία θα συμμετέχουν: Τρία (3)άτομα από το δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος Μιχαηλίδης Κυριάκος ο Μαυροματίδης Δημήτριος και ο Αθανασιάδης Ανδρέας ένα (1) από το Τοπικό συμβούλιο που θα ορισθεί με απόφασή του , ένα από το Δήμο Κοζάνης το Δήμαρχο Πάρι Κουκουλόπουλο και το Νομάρχης Κοζάνης κ. Γ. Δακή με την ιδιότητα του συμφώνου συνεργασίας . Η επιτροπή μετεγκατάστασης θα ζητήσει συνάντηση με το Διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ ή ότι άλλο εκτιμηθεί εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος
Β. Ζητείται άμεσα η θετική τοποθέτηση των βουλευτών του Νομού με την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης η οποία ετοιμάζεται από την ΑΝΚΟ τεχνικό σύμβουλο του Δήμου και να ζητήσουμε να ενισχυθεί κυρίως στην κατεύθυνση της διασφάλισης μας.
Γ. Διαμαρτυρία του Δ.Σ, του Δήμου μας (ΨΗΦΙΣΜΑ) το οποίο θα σταλεί στη ΔΕΗ και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς , οικολογικές οργανώσεις , κόμματα συνδικαλιστικούς φορείς για να πάρουν άμεσα θέση για το θέμα:

Το ΨΗΦΙΣΜΑ έχει ως παρακάτω...]

κλικ για όλη την απόφαση

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Νόμιμο το δημοψήφισμα-Κανονικά η μετεγκατάσταση!

[...Ο οικείος Δήμος και η ΔΕΗ Α.Ε. προχωρούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της μετεγκατάστασης στον επελεγέντα χώρο». Με την καταληκτική αυτή φράση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, με σχετικό έγγραφό του, δίνει την απάντηση για τη μετεγκατάσταση της Μαυροπηγής, θεωρώντας, ουσιαστικά, νόμιμο και το πρόσφατο δημοψήφισμα, που ήρθε να αμφισβητηθεί μετά από άλλο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών!...]

κλικ για όλο το άρθρο...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης σχετικά με την ΚΥΑ ορυχείου Ποντοκώμης

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης απαιτεί:

1) Τη μετεγκατάσταση των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μαυροπηγής και Ποντοκώμης, ως αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση με τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., επαναβεβαιώνοντας την ομόφωνη απόφασή του, με αριθμό 25/2007.

2) Την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από πλευράς Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με την παραπάνω απόφασή του, στην οποία επακριβώς και ρητά θα περιγράφεται η μετεγκατάσταση των οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης.

3) Τη συνολική και όχι την τμηματική απαλλοτρίωση των εδαφών επέκτασης της δραστηριότητας της Δ.Ε.Η. Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των οικισμών της Μαυροπηγής και Ποντοκώμης.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

ΝΑΣ : Εμπαίζουν τους κατοίκους των πληττόμενων οικισμών

κλικ για όλο το άρθρο

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button