Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης 9 Φεβ 09 για Ποντοκώμη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(1) Αποδέχεται την συμμετοχή του στην Επιτροπή Μετεγκατάστασης όπως προτάθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη. Στην εν λόγω επιτροπή, ο Δήμος Κοζάνης θα συμμετέχει με τον Δήμαρχο. Η Επιτροπή θα είναι η μόνη υπεύθυνη και εξουσιοδοτημένη για τα θέματα μετεγκατάστασης Ποντοκώμης και τις συναντήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία, τη ΔΕΗ και τους Θεσμικούς Φορείς.
(2) Καταδικάζει την διαφαινόμενη προσπάθεια τμηματικής απαλλοτρίωσης των εδαφών του ορυχείου Ποντοκώμης και ζητά την απόσυρση της ΚΥΑ που προέκυψε χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.
(3) Ζητά την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από πλευράς ΔΕΗ Α.Ε., στην οποία ρητά θα αναφέρεται και η ταυτόχρονη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.
(4) Ζητά την διερεύνηση και την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης η οποία θα δεσμεύει με νόμο τη ΔΕΗ και θα διασφαλίζει την άμεση μετεγκατάσταση των δύο οικισμών.
(5) Δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση του και την ολόπλευρη στήριξή του, στους αγώνες και τις επιλογές των κατοίκων της Ποντοκώμης και του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη που διασφαλίζουν την μετεγκατάσταση
(6) Ορίζει την ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε. ως Τεχνικό Σύμβουλο του Δήμου για την παρακολούθηση της διαδικασίας μετεγκατάστασης υπό την εποπτεία και ευθύνη του αρμόδιου Αντιδημάρχου Πολεοδομίας.

AddThis Social Bookmark Button