Απόφαση έκτακτου ΔΣ (23.01.09) για ορυχείο Ποντοκώμης

[...

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Τη σύσταση επιτροπής η οποία θα είναι εξουσιοδοτημένη για τα θέματα μετεγκατάστασης Ποντοκώμης και θα κάνει τις συναντήσεις με το Υπουργείο , τη ΔΕΗ , τους θεσμικούς φορείς η επιτροπή θα λέγεται εφεξής Επιτροπής Μετεγκατάστασης Ποντοκώμης στην οποία θα συμμετέχουν: Τρία (3)άτομα από το δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος Μιχαηλίδης Κυριάκος ο Μαυροματίδης Δημήτριος και ο Αθανασιάδης Ανδρέας ένα (1) από το Τοπικό συμβούλιο που θα ορισθεί με απόφασή του , ένα από το Δήμο Κοζάνης το Δήμαρχο Πάρι Κουκουλόπουλο και το Νομάρχης Κοζάνης κ. Γ. Δακή με την ιδιότητα του συμφώνου συνεργασίας . Η επιτροπή μετεγκατάστασης θα ζητήσει συνάντηση με το Διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ ή ότι άλλο εκτιμηθεί εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος
Β. Ζητείται άμεσα η θετική τοποθέτηση των βουλευτών του Νομού με την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης η οποία ετοιμάζεται από την ΑΝΚΟ τεχνικό σύμβουλο του Δήμου και να ζητήσουμε να ενισχυθεί κυρίως στην κατεύθυνση της διασφάλισης μας.
Γ. Διαμαρτυρία του Δ.Σ, του Δήμου μας (ΨΗΦΙΣΜΑ) το οποίο θα σταλεί στη ΔΕΗ και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς , οικολογικές οργανώσεις , κόμματα συνδικαλιστικούς φορείς για να πάρουν άμεσα θέση για το θέμα:

Το ΨΗΦΙΣΜΑ έχει ως παρακάτω...]

κλικ για όλη την απόφαση

AddThis Social Bookmark Button