Νομικά ερωτήματα προς ΑΝΚΟ για μετεγκατάσταση Ποντοκώμης 24 Οκτ 08

Εστάλησαν από μέρους μας [24 Οκτ ο8] τα παρακάτω νομικά ερωτήματα στην ΑΝΚΟ σχετικά με τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης :

Θέματα Ιδιοκτησίας

Ερωτήματα:

1. Υπάρχει η δυνατότητα δέσμευσης της ΔΕΗ περί αποζημίωσης των υπαρχουσών υποδομών κατά την τέλεση της μετεγκατάστασης και όχι κατά την κήρυξη της μετεγκατάστασης; Εάν δεν παρέχεται η παραπάνω δέσμευση τότε ποια δυνατότητα εκκίνησης νομικής διαδικασίας υπάρχει ώστε να ισχύσει;

2. Η τέλεση της μετεγκατάστασης προϋποθέτει την εξασφαλισμένη (με τίτλους) χορήγηση αντίστοιχης αξίας έκτασης είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επιχείρηση ή είναι ανεξάρτητη;

LEADER- Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα

Στην από 17-10-08 απάντησή σας αναφέρετε ότι επειδή πρέπει να διατηρηθεί για χρονικό διάστημα 10 ετών το επενδυτικό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει υποδομές (κτίρια, κλπ) η Ποντοκώμη είναι εκτός LEADER. Ωστόσο μπορεί να δοθεί επιχορήγηση για μετεγκατάσταση επιχείρησης εκτός του ΔΔ Κοζάνης. Επίσης από την ίδια απάντηση αναφέρετε: «Ειδικά για το θέμα της λήψης οικοδομικής άδειας το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε στην υπ' αριθμ. 701/1987 γνωμοδότησή του ότι «.....εφόσοv δεv έχει συvτελεσθεί η απαλλοτρίωση με τηv καταβολή της οριστική ή πρoσωριvή αποζημίωσης, που καθορίζεται οπό τα πολιτικά δικαστήριο, το δικαιώματα του κυρίου στο απαλλοτριωθέν τμήμα του ακιvήτου παραμέvουv ακέραια και συvεπώς η απαλλοτρίωση πριv τη συντέλεσή της δεv εμποδίζει τη χορήγηση σύμφωvα με τις Kείμενες διατάξεις οικοδομικής άδειας για τη δόμηση του απαλλοτριωθέντος χώρου...»» .

Ερωτήματα:

1. Είναι λογικό να υπάρχει η απαγόρευση της δυνατότητας πραγματοποίησης επένδυσης από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αφενός μεν αφού η έκδοση της αναγκαίας οικοδομικής άδειας εμπεριέχει στοιχεία ελέγχου νομιμότητας της πράξης κατασκευής και αφετέρου αφού η έννοια της επιχορήγησης έχει την έννοια της βελτίωσης της δυνατότητας του «επιχειρείν» στον πολίτη της Ποντοκώμης;

2. Η έννοια του ελέγχου, π.χ. μετά από 10 χρόνια, περιορίζεται στην εξέταση των ίδιων υποδομών ή των ανάλογων υποδομών στο χώρο μετεγκατάστασης; Διότι η μετεγκατάσταση κυριολεκτικά δεν έχει την έννοια της αναγκαστικής μεταφοράς ανθρώπων και δραστηριοτήτων όταν τελεστεί;

3. Η μη οριστική τέλεση της μετεγκατάστασης δύναται να στερεί τη δυνατότητα κατασκευής «έργου» δημόσιου ή ιδιωτικού στο αγρόκτημα Ποντοκώμης;

Άρα για το LEADER ειδικά όταν θα ενεργοποιηθεί το μέτρο για επιχορήγηση μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων (μετά την απόκτηση οριστικών τίτλων) τότε ίσως θα πρέπει να πάψει η επιχορήγηση επιχειρήσεων με υποδομές στην Ποντοκώμη. Σε κάθε περίπτωση η Ποντοκώμη πρέπει να έχει πλήρη δικαιώματα επιχορήγησης όπως οποιοσδήποτε οικισμός του λεκανοπεδίου.

6. Ποιες αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο είναι αναγκαίες για να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα παραπάνω (Υ.Α., Απόφαση Δ.Σ., Ν.Σ.);

Μαυροματιδης Δημήτρης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απόφαση 84/2002 Εφετείου για αποζημιώσεις Κλείτους σελ 4-6κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απόφαση 84/2002 Εφετείου για αποζημιώσεις Κλείτους σελ 1-3κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Ερωτήματα προς απάντηση από ΑΝΚΟ

Στις 16 Σεπτεμβρίου τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα από μέρους μου στην ΑΝΚΟ με mail:

1. Τι γίνεται με τα προγράμματα εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων π.χ. το LEADER; Θα δίνονται επιδοτήσεις διότι είναι θέμα επαγγελματικής συνέχειας έως την ημέρα της μετεγκατάστασης

2. Ποιος αποζημιώνεται αναφορικά με τους επαγγελματίες που νοικιάζουν το κτίριο της επαγγελματικής τους στέγης; Υπάρχει διαφοροποίηση για το εν λόγω θέμα μεταξύ ενοικιαζόμενης επιχείρησης και κτιρίου;

3. Μέχρι πότε εκδίδονται οικοδομικές άδειες;

4. Τι συμβαίνει εάν κάποιος έχει νομίμως οικοδομική άδεια αλλά ξεκινήσει την κατασκευή σύμφωνα με τον δικό του χρονοπρογραμματισμό π.χ. μετά από ένα έτος και αφού τελείωσε η καταγραφή;


Οι απαντήσεις δίνονται παρακάτω:

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απαντήσεις ερωτημάτων από ΑΝΚΟ ακλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απαντήσεις ερωτημάτων από ΑΝΚΟ β
κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απαντήσεις ερωτημάτων από ΑΝΚΟ γ


κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Παρέμβαση στο Σύμφωνο Συνεργασίας της 30 Σεπτεμβρίου 2008 για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Οι προηγούμενες μετεγκαταστάσεις είναι μη αποδεκτές τουλάχιστον ως προς το χρόνο από την Ποντοκώμη. Πετυχημένες μετεγκαταστάσεις έχουμε στο εξωτερικό όπου εντός 5 ετών [π.χ. Γερμανία] έχουν περαιωθεί.

Ανάληψη ρίσκων


Έχουμε δύο ρίσκα που πρέπει να ξεπεράσουμε:
1. Νομοθετικό που έθεσε η ΑΝΚΟ ως προς την εκπόνηση των μελετών για τη μετεγκατάσταση (δηλαδή όταν εγκριθεί η μετεγκατάσταση με ΦΕΚ σε 2 περίπου χρόνια τότε να προχωρήσουμε σε μελέτες για τον νέο οικισμό)
2.Το ρίσκο που πάντα θα έχουμε αναφορικά με τις εξελίξεις της ΔΕΗ. Ως προς το πρώτο πρέπει να προχωρήσουμε σε μελέτες εφαρμογής άμεσα και να αναλάβουμε το ρίσκο με επιχειρησιακό σχεδιασμό. Πιθανές καθυστερήσεις κινδυνεύουν να τινάξουν στον αέρα το εγχείρημα ακόμη και για τη χρηματοδότησή του.Ως προς το δεύτερο για να διασφαλιστούμε θα πρέπει να συμμετέχει και η ΔΕΗ σε μία διευρυμένη προγραμματική σύμβαση όπου θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν οι 2 Δήμοι, η Νομαρχία, η ΔΕΗ και η Περιφέρεια ως κράτος. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος μεγάλων καθυστερήσεων. Η παρουσία της ΔΕΗ με οικονομικό αντικείμενο από την αρχή, θα μειώσει τον κίνδυνο αναβολής από την ίδια της μετεγκατάστασης. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ποντοκώμη γρήγορα επέλεξε τον τόπο μετεγκατάστασης [με κοπιώδεις διαδικασίες αλλεπάλληλων λαϊκών συνελεύσεων] και όπου χρειάστηκε με ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικών, Τοπικών Συμβουλίων. Για να μην μας χρεωθούν ζητήματα αναβολής και καθυστερήσεων από μέρους μας. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ποντοκώμη θα προχωρήσει ακόμη πιο γρήγορα με τη βοήθεια όλων.

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Στις 29 Φεβρουαρίου 2008, μόλις πριν 6 μήνες όλοι μαζί στην Ποντοκώμη σε διευρυμένο Δημοτικό Συμβούλιο με παρουσία του Νομάρχη, νομαρχιακών συμβούλων και άλλων παραγόντων καθορίσαμε ομόφωνα τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουμε για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της επιλογής του τόπου μετεγκατάστασης. Ανάλογα πρέπει να πράξουμε σήμερα με τη σχεδίαση ενός επιχειρησιακού σχεδίου. Αυτό πρέπει να γίνει το αργότερο σε ένα εξάμηνο από σήμερα εφόσον επιβεβαιωθεί η δυνατότητα υποδοχής από την περιοχή που επιλέχθηκε με τη βοήθεια του Τεχνικού Συμβούλου και των παρισταμένων. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες για δημιουργία δομών και υποδομών ώστε ο οικισμός της Νέας Ποντοκώμης να γίνει πρότυπος οικισμός. Άλλωστε κανένας δεν διαφωνεί σε αυτό και αναφέρθηκε και από το Νομάρχη. Αυτό προϋποθέτει όμως συνδυασμό πόρων. Δηλαδή θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι πιθανές χρηματικές εισροές (Αποζημίωση δημόσιων υποδομών του Τοπικού Διαμερίσματος Ποντοκώμης, Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ). Και αυτό γιατί τα χρήματα που θα απαιτηθούν θα είναι περισσότερα αυτά των αποζημιώσεων των δημοσίων εκτάσεων. Θα σταθώ στο ΕΣΠΑ που επειδή έχει καθυστερήσει πολύ θα πρέπει κατά το επόμενο έτος να υπάρξει σωρεία εντάξεων. Θα πρέπει για να το αξιοποιήσουμε, να ολοκληρώσουμε τον επιχειρησιακό σχέδιο για τη Νέα Ποντοκώμη ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε ιδιαίτερα σε αυτό μεγάλες υποδομές [π.χ. την τηλεθέρμανση, πολύκεντρο] για να μην αναζητούνται οικονομικά κονδύλια εκ των υστέρων. Άλλωστε τα ερωτήματα του «ποιος θα κατασκευάσει τι» και «ποιος θα χρηματοδοτήσει τι» θα είναι αποτέλεσμα αυτού του συμφωνημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου. Είναι προφανές ότι διαφοροποιήσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα υπάρξουν στην πορεία με πιθανές προσθήκες έργων.

Σημερινός οικισμός Ποντοκώμης

Υπάρχει ένα θέμα με το σχεδιασμό «ζωής» των κατοίκων της Ποντοκώμης. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει «κενό» 5ετίας ή 7ετίας για κάποιον που θέλει να κατασκευάσει, να ανακαινίσει την κατοικία του με την ανακοίνωση της ΔΕΗ για μη αποζημίωση τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δημόσιες υποδομές. Δεν είναι δυνατόν να ανασταλούν τα δημόσια έργα στην Ποντοκώμη. Εδώ το θέμα είναι ουσιαστικό και νομικό και παρακαλώ το Σύμφωνο Συνεργασίας να το δει θετικά και να παρέμβει εάν χρειαστεί.Επίσης αναμένεται να προκύψουν ένα σωρό διαδικαστικά ζητήματα. Οι δημόσιες εκτάσεις που πρέπει να γίνουν δημοτικές, οι πιθανές αλλαγής χρήσης γης στον επιλεγέντα τόπο μετεγκατάστασης, κ.ά. Σε αυτά θα χρειαστούμε τη συνδρομή όλων σας.

Μαυροδένδρι – προτεινόμενος χώρος μετεγκατάστασης

Αναφορικά με τους προτεινόμενους χώρους για τη Μαυροπηγή στην ερώτηση που διατύπωσα εάν περιλαμβάνεται το Μαυροδένδρι για να μην γίνει και άλλη «ζημία», όπως με την διαδικασία επιλογής χώρου μετεγκατάστασης για την Ποντοκώμη, θεωρώ σημαντική και ικανοποιητική την απάντηση που δόθηκε ότι το Μαυροδένδρι δεν περιλαμβάνεται στη σχεδιαζόμενη αξιολόγηση της ΑΝΚΟ για την Μαυροπηγή. Οφείλω να ευχαριστήσω κλείνοντας το Νομάρχη Κοζάνης και όλους τους παραβρισκόμενους στο Σύμφωνο Συνεργασίας τόσο για τις ενέργειες τους όσο και για τη δυνατότητα που μας παρέχεται, χωρίς αποκλεισμούς, για ενεργό συμμετοχή μας. Εμείς θα συμμετέχουμε σε αυτόν το σχεδιασμό και θα είμαστε παρόντες.

Με εκτίμηση,
Μαυροματίδης Δημήτρης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Δημοτικός Σύμβουλος Δημητρίου Υψηλάντη
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button