Παρέμβαση στο Σύμφωνο Συνεργασίας της 30 Σεπτεμβρίου 2008 για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Οι προηγούμενες μετεγκαταστάσεις είναι μη αποδεκτές τουλάχιστον ως προς το χρόνο από την Ποντοκώμη. Πετυχημένες μετεγκαταστάσεις έχουμε στο εξωτερικό όπου εντός 5 ετών [π.χ. Γερμανία] έχουν περαιωθεί.

Ανάληψη ρίσκων


Έχουμε δύο ρίσκα που πρέπει να ξεπεράσουμε:
1. Νομοθετικό που έθεσε η ΑΝΚΟ ως προς την εκπόνηση των μελετών για τη μετεγκατάσταση (δηλαδή όταν εγκριθεί η μετεγκατάσταση με ΦΕΚ σε 2 περίπου χρόνια τότε να προχωρήσουμε σε μελέτες για τον νέο οικισμό)
2.Το ρίσκο που πάντα θα έχουμε αναφορικά με τις εξελίξεις της ΔΕΗ. Ως προς το πρώτο πρέπει να προχωρήσουμε σε μελέτες εφαρμογής άμεσα και να αναλάβουμε το ρίσκο με επιχειρησιακό σχεδιασμό. Πιθανές καθυστερήσεις κινδυνεύουν να τινάξουν στον αέρα το εγχείρημα ακόμη και για τη χρηματοδότησή του.Ως προς το δεύτερο για να διασφαλιστούμε θα πρέπει να συμμετέχει και η ΔΕΗ σε μία διευρυμένη προγραμματική σύμβαση όπου θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν οι 2 Δήμοι, η Νομαρχία, η ΔΕΗ και η Περιφέρεια ως κράτος. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος μεγάλων καθυστερήσεων. Η παρουσία της ΔΕΗ με οικονομικό αντικείμενο από την αρχή, θα μειώσει τον κίνδυνο αναβολής από την ίδια της μετεγκατάστασης. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ποντοκώμη γρήγορα επέλεξε τον τόπο μετεγκατάστασης [με κοπιώδεις διαδικασίες αλλεπάλληλων λαϊκών συνελεύσεων] και όπου χρειάστηκε με ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικών, Τοπικών Συμβουλίων. Για να μην μας χρεωθούν ζητήματα αναβολής και καθυστερήσεων από μέρους μας. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ποντοκώμη θα προχωρήσει ακόμη πιο γρήγορα με τη βοήθεια όλων.

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Στις 29 Φεβρουαρίου 2008, μόλις πριν 6 μήνες όλοι μαζί στην Ποντοκώμη σε διευρυμένο Δημοτικό Συμβούλιο με παρουσία του Νομάρχη, νομαρχιακών συμβούλων και άλλων παραγόντων καθορίσαμε ομόφωνα τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουμε για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της επιλογής του τόπου μετεγκατάστασης. Ανάλογα πρέπει να πράξουμε σήμερα με τη σχεδίαση ενός επιχειρησιακού σχεδίου. Αυτό πρέπει να γίνει το αργότερο σε ένα εξάμηνο από σήμερα εφόσον επιβεβαιωθεί η δυνατότητα υποδοχής από την περιοχή που επιλέχθηκε με τη βοήθεια του Τεχνικού Συμβούλου και των παρισταμένων. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες για δημιουργία δομών και υποδομών ώστε ο οικισμός της Νέας Ποντοκώμης να γίνει πρότυπος οικισμός. Άλλωστε κανένας δεν διαφωνεί σε αυτό και αναφέρθηκε και από το Νομάρχη. Αυτό προϋποθέτει όμως συνδυασμό πόρων. Δηλαδή θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι πιθανές χρηματικές εισροές (Αποζημίωση δημόσιων υποδομών του Τοπικού Διαμερίσματος Ποντοκώμης, Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ). Και αυτό γιατί τα χρήματα που θα απαιτηθούν θα είναι περισσότερα αυτά των αποζημιώσεων των δημοσίων εκτάσεων. Θα σταθώ στο ΕΣΠΑ που επειδή έχει καθυστερήσει πολύ θα πρέπει κατά το επόμενο έτος να υπάρξει σωρεία εντάξεων. Θα πρέπει για να το αξιοποιήσουμε, να ολοκληρώσουμε τον επιχειρησιακό σχέδιο για τη Νέα Ποντοκώμη ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε ιδιαίτερα σε αυτό μεγάλες υποδομές [π.χ. την τηλεθέρμανση, πολύκεντρο] για να μην αναζητούνται οικονομικά κονδύλια εκ των υστέρων. Άλλωστε τα ερωτήματα του «ποιος θα κατασκευάσει τι» και «ποιος θα χρηματοδοτήσει τι» θα είναι αποτέλεσμα αυτού του συμφωνημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου. Είναι προφανές ότι διαφοροποιήσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα υπάρξουν στην πορεία με πιθανές προσθήκες έργων.

Σημερινός οικισμός Ποντοκώμης

Υπάρχει ένα θέμα με το σχεδιασμό «ζωής» των κατοίκων της Ποντοκώμης. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει «κενό» 5ετίας ή 7ετίας για κάποιον που θέλει να κατασκευάσει, να ανακαινίσει την κατοικία του με την ανακοίνωση της ΔΕΗ για μη αποζημίωση τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δημόσιες υποδομές. Δεν είναι δυνατόν να ανασταλούν τα δημόσια έργα στην Ποντοκώμη. Εδώ το θέμα είναι ουσιαστικό και νομικό και παρακαλώ το Σύμφωνο Συνεργασίας να το δει θετικά και να παρέμβει εάν χρειαστεί.Επίσης αναμένεται να προκύψουν ένα σωρό διαδικαστικά ζητήματα. Οι δημόσιες εκτάσεις που πρέπει να γίνουν δημοτικές, οι πιθανές αλλαγής χρήσης γης στον επιλεγέντα τόπο μετεγκατάστασης, κ.ά. Σε αυτά θα χρειαστούμε τη συνδρομή όλων σας.

Μαυροδένδρι – προτεινόμενος χώρος μετεγκατάστασης

Αναφορικά με τους προτεινόμενους χώρους για τη Μαυροπηγή στην ερώτηση που διατύπωσα εάν περιλαμβάνεται το Μαυροδένδρι για να μην γίνει και άλλη «ζημία», όπως με την διαδικασία επιλογής χώρου μετεγκατάστασης για την Ποντοκώμη, θεωρώ σημαντική και ικανοποιητική την απάντηση που δόθηκε ότι το Μαυροδένδρι δεν περιλαμβάνεται στη σχεδιαζόμενη αξιολόγηση της ΑΝΚΟ για την Μαυροπηγή. Οφείλω να ευχαριστήσω κλείνοντας το Νομάρχη Κοζάνης και όλους τους παραβρισκόμενους στο Σύμφωνο Συνεργασίας τόσο για τις ενέργειες τους όσο και για τη δυνατότητα που μας παρέχεται, χωρίς αποκλεισμούς, για ενεργό συμμετοχή μας. Εμείς θα συμμετέχουμε σε αυτόν το σχεδιασμό και θα είμαστε παρόντες.

Με εκτίμηση,
Μαυροματίδης Δημήτρης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Δημοτικός Σύμβουλος Δημητρίου Υψηλάντη
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης

AddThis Social Bookmark Button