Θέση του Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης για την ανακοίνωση της ΔΕΗ σχετικά με τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Σήμερα την 28 Μαίου 2009 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30 μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ : Θέση του Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης για την ανακοίνωση της ΔΕΗ σχετικά με τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μελίδου Βαρβάρα
2. Αγγελίδου Αννα
3. Λαζαρίδης Γεώργιος
4. Χοροζίδου Ελένη
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αθανασιάδης Λαυρέντης

Η Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου την ανακοίνωση της ΔΕΗ για την ίδρυση της νέας μονάδας στην ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ η οποία συνδέεται σύμφωνα και με την ανακοίνωση με την μετεγκατάσταση του οικισμού μας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι για να δημοπρατηθεί η μονάδα θα πρέπει ακώλυτα να γίνει η αναγκαστική απαλλοτρίωση και ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Επιμένουμε στις αποφάσεις των φορέων για τη συνολική και όχι τμηματική απαλλοτρίωση του οικισμού και του αγροκτήματος Ποντοκώμης.

2. Αναμένουμε από την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση (μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία) η οποία θα εξασφαλίζει τόσο τα θέματα των απαλλοτριώσεων όσο και τα λοιπά θέματα της εξασφάλισης των δημόσιων υποδομών καθώς και του ρόλου των εμπλεκομένων φορέων στο μεγάλο εγχείρημα της μετεγκατάστασης. Έτσι θα ξεπεραστεί αυτή η «ατυχής» αναφορά από μέρους της ΔΕΗ και θα αποδείξει η πολιτεία το πραγματικό ενδιαφέρον της.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αγγελίδου ΄Αννα
Χοροζίδου Ελένη
Λαζαρίδης Γεώργιος

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Αποτελέσματα ανοικτής συγκέντρωσης κατοίκων Ποντοκώμης

Με μία γόνιμη κουβέντα, σε μία κατάμεστη αίθουσα που δήλωνε το ενδιαφέρον και την έντονη αγωνία όλων, πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των κατοίκων της Ποντοκώμης σχετικά με την απόφαση της ΔΕΗ για τη Νέα Μονάδα Πτολεμαϊδα 5. Το παρόν έδωσαν το Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης, ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντοκώμης και ο Σύλλογος «Μαύρη Πηγή» της Μαυροπηγής.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο βουλευτής Κοζάνης κ. Αθανασιάδης Αλέξανδρος και ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Αποστολίδης Ιωάννης οι οποίοι συμμετείχαν στον εξαντλητικό διάλογο που ακολούθησε δηλώνοντας ότι θα είναι παρόντες όπου τους ζητηθεί πέραν των πρωτοβουλιών που θα αναλάβουν.
Ο κ. Δημήτρης Μαυροματίδης, με πρωτοβουλία του οποίου προκλήθηκε η ανοικτή συζήτηση των κατοίκων, εισηγούμενος το θέμα ανέλυσε όλες τις παραμέτρους τονίζοντας ότι είναι σίγουρα θετική η κατασκευή της νέας μονάδας παρόλο που δεν έγινε ακόμη η προκήρυξή της. Επισήμανε όμως ότι «εμείς ως κοινωνία οφείλουμε να σταθμίσουμε τα πραγματικά γεγονότα και να λάβουμε τις αποφάσεις μας προς το συμφέρον του τόπου μας». Οι επόμενες ενέργειες – πρωτοβουλίες θα αναληφθούν μετά τις εκλογές ώστε όλοι οι φορείς να εκτιμήσουν νηφάλια την κατάσταση. Ως συμπεράσματα της συζήτησης, πέραν της αποδοχής των ερωτημάτων που τέθησαν δημόσια τόσο από τον κ. Μαυροματίδη όσο και από τον Σπάρτακο, σχετικά με το Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ, αναδείχθησαν ομόφωνα τα παρακάτω:

* θα επιμείνουμε στις αποφάσεις των φορέων για τη συνολική και όχι τμηματική απαλλοτρίωση του οικισμού και του αγροκτήματος Ποντοκώμης.

* αναμένουμε από την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση (μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία) η οποία θα εξασφαλίζει τόσο τα θέματα των απαλλοτριώσεων όσο και τα λοιπά θέματα της εξασφάλισης των δημόσιων υποδομών καθώς και του ρόλου των εμπλεκομένων φορέων στο μεγάλο εγχείρημα της μετεγκατάστασης. Έτσι θα ξεπεραστεί αυτή η «ατυχής» αναφορά από μέρους της ΔΕΗ και θα αποδείξει η πολιτεία το πραγματικό ενδιαφέρον της.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Δηλώσεις Δημάρχου Κοζάνης για την νέα μονάδα και τις μετεγκαταστάσεις

«Την περασμένη βδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ αποφάσισε την έγκριση της δημοπράτησης της νέας Ατμοηλεκτρικής μονάδας Πτολεμαϊδα V.
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση της ΔΕΗ για την νέα μονάδα στην Πτολ/δα έχει άνω και κάτω τελείες , θέτει δηλαδή προϋποθέσεις. Δεν νομίζω είναι για πανηγυρισμό η συγκεκριμένη ανακοίνωση και εξʼ ίσου δεν είναι για καταδίκη!
Η οριστικοποίηση της κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας Πτολ/δα V είναι μια πολυσήμαντη και κρίσιμη εξέλιξη:
• θα επηρεάσει σημαντικά την μελλοντική θέση του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας.
• Θα ενισχύσει των αγώνα ,όσων αγωνιζόμαστε, για να παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ .
• Θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή επάρκεια της Χώρας και στην συγκράτηση της τιμής της κιλοβατώρας (Μια διαδικασία την οποία αντιμάχονται συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα που περιμένουν τον διπλασιασμό και τριπλασιασμό της κιλοβατώρας για να μπορούν να μπουν μʼ άλλα καύσιμα στην αγορά).
Ταυτόχρονα η κατασκευή της νέας μονάδας εφόσον οριστικοποιηθεί είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας:
o Η οριστικοποίηση της σημαίνει ότι θα έχουμε ένα ολότελα διαφορετικό τοπίο στο περιβάλλον μιας και η μονάδα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και θα αντικαταστήσει ιδιαίτερα ρυπογόνες μονάδες (τις 1,2,3,4 μονάδες του ΑΗΣ Πτολ/δας).
o Θα μας φέρει πιο κοντά σε πολύ προωθημένες τεχνολογίες για είναι η τελευταία λέξη κυριολεκτικά της τεχνολογίας( αυτό ισχυρίζεται τουλάχιστον η ΔΕΗ)
o Η περιοχή θα συνεχίσει να διατηρεί το δικαίωμα και θα προσπαθεί να παραμείνει στο μέλλον και στο διηνεκές , ένα κέντρο ενεργειακών εξελίξεων ,κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για να αναπτύξει σοβαρές πρωτοβουλίες και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
o Και βέβαια, η οριστικοποίηση της νέας μονάδας είναι η άλλη όψη του νομίσματος του κρίσιμου σημείου για τον τόπο μας που αφορά τις μετεγκαταστάσεις της Ποντοκώμης, Μαυροπηγής και Ακρινής βέβαια που έχει κολλήσει.
Άνω και κάτω τελεία δεν χρειάζεται! Νομίζω ότι όλα όσα προανέφερα μπορούν και πρέπει να ξεκινήσουν μαζί. Για το λόγο αυτό πιστεύω μπορούμε να συντονιστούμε όλοι οι τοπικοί φορείς γύρω από συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ καταθέτω δημόσια τρεις προτάσεις και είμαι έτοιμος να ακούσω κι άλλες που υπάρχουν απʼ άλλους θεσμικούς εκπροσώπους της περιοχής.

Πιστεύω λοιπόν ότι αν θέλουμε αυτή η εξέλιξη να μην είναι μια προεκλογική εξαγγελία που εσπευσμένα, λόγω εκλογών ,έγινε στον αέρα για να δημιουργήσει εντυπώσεις, αν θέλουμε να κλειδώσει αυτή η εξέλιξη με πλήρη κατοχύρωση των τοπικών συμφερόντων με την απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος, των θέσεων εργασίας και γενικά του μέλλοντος του τόπου μας , μπορούν να γίνουν τρία πολύ απλά πράγματα:

 Να προχωρήσει άμεσα η μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης που δεν έχει σήμερα κανένα κόλλημα. Στη συνέχεια της Μαυροπηγής και της Ακρινής με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στη λογική και πρακτική της Μεσοχώρας.
 Η δεύτερη πρόταση αφορά την απόφαση της ΔΕΗ να απαλλοτριώσει συνολικά την έκταση που απαιτείται για τα λιγνιτωρυχεία που θα στηρίξουν την μονάδα V μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Να απαλλοτριώσει δηλαδή το σύνολο των εκτάσεων που βρίσκονται και οι επίμαχοι οικισμοί και έτσι να μην υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη .
 Να προχωρήσει άμεσα η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τη πιο πλατιά κοινωνική διαβούλευση και δημοσιότητα έτσι ώστε να κατοχυρώσουμε όλα εκείνα που θέλουμε πρώτα ,κύρια και πάνω απʼ όλα στον τομέα του περιβάλλοντος .
Αυτή νομίζω πρέπει να είναι η διαδικασία. Η πρώτη πρόταση αφορά τη Πολιτεία , η δεύτερη τη ΔΕΗ και η τρίτη αφορά Πολιτεία ,ΔΕΗ και τοπική κοινωνία..

Τελειώνοντας να επαναλάβω ότι η ΔΕΗ εσπευσμένα και πρόωρα έκανε αυτή την εξαγγελία , δεν υπήρχε ετοιμότητα , οι μέρες είναι πονηρές, έρχονται εκλογές σε δεκατρείς μέρες, αλλά εγώ θέλω να την διαβάζω θετικά αυτή την εξαγγελία. Η ΔΕΗ δηλαδή , για τον όποιο λόγο, που τον αξιολογεί ο καθένας , έχει δεσμευτεί ήδη καταρχήν έστω και με κάτω άνω τελείες που για μας δεν είναι αποδεκτές. Εμείς εφʼ όσον η ΔΕΗ επιθυμεί αυτή την εξέλιξη , θα συνεργαστούμε μαζί της, όπως κι αυτή οφείλει να συνεργαστεί μαζί μας για να κατοχυρωθεί το αμοιβαίο συμφέρον.»

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Προβληματισμός για τις προϋποθέσεις

Πηγή- αναδημοσίευση: Πρωινός Λόγος, Παναγιώτης Πλιάτσος

Ως θετική χαρακτηρίζει, με χθεσινή ανακοίνωσή του, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για τη δημοπράτηση της μονάδας Πτολεμαϊδα V, το Σωματείο Εργαζομένων «Σπάρτακος». Ωστόσο, επισημαίνονται με προβληματισμό και οι προϋποθέσεις που θέτει η ΔΕΗ για τις μετεγκαταστάσεις. Παράλληλα, γίνεται λόγος για δικαίωση του διαχρονικού και δυναμικού αγώνα του Σωματείου, ενώ υπάρχει αναφορά και στην εμπλοκή με τη νέα μονάδα της Μελίτης. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Θετική κρίνεται, καταρχήν η απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΗ (στις 19/5/09) για την Μονάδα Πτολεμαϊδα 5 αφού δικαιώνει εκτός των άλλων την πάγια θέση του Συνδικάτου μας που από το 2003 μετά την ψήφιση του Νόμου 3175 στα πλαίσια της αντικατάστασης 1600MW παλαιών μονάδων. Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ έθεσε από τότε και διεκδίκησε την αντικατάσταση του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας με ανακοινώσεις, δελτία τύπου, παραστάσεις , καταλήψεις, ημερίδες και καθημερινό αγώνα στο δρόμο.

Όταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα εμείς δίναμε σκληρή μάχη για την υλοποίηση αυτού του οράματος κάποιοι όψιμοι αγωνιστές μας χλεύαζαν λέγοντας ότι «τα στελέχη του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ ψάχνουν οικόπεδο για να στηθεί η μονάδα» ή το λιγότερο ότι «είναι άσχετοι αφού δεν υπάρχουν λιγνίτες και πρέπει να επενδύσουμε στο Φυσικό Αέριο».
Σε κάθε περίπτωση, εμείς όλα αυτά τα έχουμε αφήσει στο παρελθόν και κοιτάζουμε μπροστά, τώρα που πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε τις μάχες που απομένουν για να κερδίσουμε τον πόλεμο .
Εκτιμούμε ότι η απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΗ Α.Ε βάζει τις προϋποθέσεις για την δημοσίευση της προκήρυξης και αυτό δημιουργεί προβληματισμούς και ερωτηματικά.
Πρώτον:
► Γιατί υπάρχει αμφιβολία από τον κ. Αθανασόπουλο όταν γνωρίζει ότι οι κάτοικοι της Ποντοκώμης και της Μαυροπηγής συμφωνούν με την μετεγκατάσταση των οικισμών τους;
► Γιατί δεν προχωρά μαζί με την κυβέρνηση στην διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης -εφόσον θέλει πραγματικά να γίνει η μονάδα- όπως προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία
► Μήπως τελικά δημοσιοποιεί την απόφαση του Δ.Σ θέτοντας αυτές τις προϋποθέσεις προκειμένου να ανοίξει η όρεξη σε επίδοξους ανταγωνιστές;
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους προϋποθέσεις δε θα έχουν το αποτέλεσμα του άγονου διαγωνισμού της Μελίτης 2.
Σε ό,τι αφορά στην μονάδα της Φλώρινας Μελίτη 2, η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού συναντά μεγάλα εμπόδια που σχετίζονται άμεσα με τα κοιτάσματα του ορυχείου της Βεύης αφού είναι γνωστό ότι για να λειτουργήσει η μονάδα απαιτείται το εν λόγω κοίτασμα.
Σε τελική ανάλυση, η ΔΕΗ πρέπει να διεκδικήσει με ίσους όρους το υπό διαβούλευση κοίτασμα του Ορυχείου της Βεύης. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να απεμπολήσει αυτό το δικαίωμα γιατί έτσι θα αναγκαστεί να λειτουργήσει σε κοινοπρακτικό σχήμα την Μονάδα της Φλώρινας Μελίτη 2. Είναι δεδομένο ότι σε καμία περίπτωση δε θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Η Μονάδα Μελίτη 2 επιβάλλεται να γίνει από τη ΔΕΗ Α.Ε Αυτό απαιτεί, δικαίως, χρόνια τώρα και η Τοπική κοινωνία την οποία καλούμε σε επαγρύπνηση».

Νέες δηλώσεις του νομάρχη Κοζάνης

Ερωτηθείς για το ίδιο ζήτημα, ο νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής τοποθετήθηκε χθες και για τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί αναφορικά με τη ρητή προϋπόθεση που θέτει η ΔΕΗ για τη δημοπράτηση της νέας μονάδας στην Πτολεμαϊδα, που είναι η διασφάλιση των μετεγκαταστάσεων. Όπως είπε «είναι αυτονόητο. Ισχυροποιεί το αίτημα μας για τις μετεγκαταστάσεις…και ο καθένας μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Για μένα, η αναφορά πως απαιτείται η μετεγκατάσταση είναι θετική. Γιατί ο συγκεκριμένος, νέος ΑΗΣ πρέπει να τροφοδοτηθεί με καύσιμα, Και η ΔΕΗ τι κάνει; Αποδέχεται με τον πλέον επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο τις δικές μας θέσεις, που λέγαμε ήδη από το 2000, όταν είχαν μπει τα ΜΑΤ για το ορυχείο, τη σημαντικότητα των δυο οικισμών και κλειδώνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο σε όποιον ήθελε να αμφισβητήσει έστω και σε επίπεδο βερμπαλισμού, την απόφαση για τη μετεγκατάσταση των δυο οικισμών».

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Γιώργο Μαρινίδη, εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ. Σ. της ΔΕΗ από την παράταξη της ΔΑΚΕ, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 70 μήνες και περιλαμβάνει δυο στάδια. Το πρώτο ορίζει ότι σε διάστημα 20 μηνών θα πρέπει να εκπονηθεί η Μελέτη και να ολοκληρωθούν τα σχετικά με την αδειοδότηση της ενώ, στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή οι 50 μήνες που ακολουθούν θα εκδοθεί η οικονομική άδεια, θα περατωθούν οι εργασίες κατασκευής, και θα ξεκινήσει η εμπορική δραστηριότητα της νέας μονάδας. Ως καταλληλότερος χώρος για τη χωροθέτηση της μονάδας επελέγη η θέση εξόρυξης του λιγνίτη στο Ορυχείο Κομάνου. Οι τεχνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν το έργο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, είναι οι ALSTHOM, HITACHI, DUSSAN. Την προώθηση των εργασιών που απαιτούνται για την έκδοση της προκήρυξης του διαγωνισμού ανέλαβε ο Δημήτριος Λάππας, γενικός διευθυντής παραγωγής, ενώ συγκροτείται επιτροπή που θα εξετάσει τις τυχόν προσφυγές και ενστάσεις.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Σπάρτακος για νέα μονάδα

► Θετική η απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΗ για την μονάδα Πτολεμαΐδα V
► Δικαιώνεται ο διαχρονικός και δυναμικός αγώνας του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
► Εμπλοκή στην μονάδα της Φλώρινας ΜΕΛΙΤΗ 2.

Θετική κρίνεται, καταρχήν η απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΗ (στις 19/5/09) για την Μονάδα Πτολεμαΐδα 5 αφού δικαιώνει εκτός των άλλων την πάγια θέση του Συνδικάτου μας που από το 2003 μετά την ψήφιση του Νόμου 3175 στα πλαίσια της αντικατάστασης 1600MW παλαιών μονάδων. Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ έθεσε από τότε και διεκδίκησε την αντικατάσταση του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας με ανακοινώσεις, δελτία τύπου, παραστάσεις , καταλήψεις, ημερίδες και καθημερινό αγώνα στο δρόμο.
Όταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα εμείς δίναμε σκληρή μάχη για την υλοποίηση αυτού του οράματος κάποιοι όψιμοι αγωνιστές μας χλεύαζαν λέγοντας ότι «τα στελέχη του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ ψάχνουν οικόπεδο για να στηθεί η μονάδα» ή το λιγότερο ότι «είναι άσχετοι αφού δεν υπάρχουν λιγνίτες και πρέπει να επενδύσουμε στο Φυσικό Αέριο».
Σε κάθε περίπτωση, εμείς όλα αυτά τα έχουμε αφήσει στο παρελθόν και κοιτάζουμε μπροστά, τώρα που πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε τις μάχες που απομένουν για να κερδίσουμε τον πόλεμο .
Εκτιμούμε ότι η απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΗ Α.Ε βάζει τις προϋποθέσεις για την
δημοσίευση της προκήρυξης και αυτό δημιουργεί προβληματισμούς και ερωτηματικά.
Πρώτον:
► Γιατί υπάρχει αμφιβολία από τον κ. Αθανασόπουλο όταν γνωρίζει ότι οι κάτοικοι της Ποντοκώμης και της Μαυροπηγής συμφωνούν με την μετεγκατάσταση των οικισμών τους;
► Γιατί δεν προχωρά μαζί με την κυβέρνηση στην διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης -εφόσον θέλει πραγματικά να γίνει η μονάδα- όπως προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία
► Μήπως τελικά δημοσιοποιεί την απόφαση του Δ.Σ θέτοντας αυτές τις προϋποθέσεις προκειμένου να ανοίξει η όρεξη σε επίδοξους ανταγωνιστές;

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους προϋποθέσεις δε θα έχουν το αποτέλεσμα του άγονου διαγωνισμού της Μελίτης 2.
Σε ό,τι αφορά στην μονάδα της Φλώρινας Μελίτη 2, η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού συναντά μεγάλα εμπόδια που σχετίζονται άμεσα με τα κοιτάσματα του ορυχείου της Βεύης αφού είναι γνωστό ότι για να λειτουργήσει η μονάδα απαιτείται το εν λόγω κοίτασμα.
Σε τελική ανάλυση, η ΔΕΗ πρέπει να διεκδικήσει με ίσους όρους το υπό διαβούλευση κοίτασμα του Ορυχείου της Βεύης. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να απεμπολήσει αυτό το δικαίωμα γιατί έτσι θα αναγκαστεί να λειτουργήσει σε κοινοπρακτικό σχήμα την Μονάδα της Φλώρινας Μελίτη 2.
Είναι δεδομένο ότι σε καμία περίπτωση δε θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Η Μονάδα Μελίτη 2 επιβάλλεται να γίνει από τη ΔΕΗ Α.Ε
Αυτό απαιτεί, δικαίως, χρόνια τώρα και η Τοπική κοινωνία την οποία καλούμε σε επαγρύπνηση.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Δηλώσεις για νέα μονάδα και ... προβληματισμοί

Πηγή- αναδημοσίευση: Πρωινός Λόγος, Παναγιώτης Πλιάτσος 21.05.09

Την ικανοποίηση του συνόλου των φορέων του Νομού Κοζάνης, η οποία εκφράζεται με δηλώσεις και σχετικά δελτία Τύπου, έχει αποσπάσει πλέον η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ να εγκρίνει τη δημοπράτηση της νέας, σύγχρονης και αντιρρυπαντικής μονάδας στην Πτολεμαϊδα. Ωστόσο, υπάρχει και ένας έντονος προβληματισμός από πολλές πλευρές σχετικά με την όλη διαδικασία, αλλά και την αξιοσημείωτη παράγραφο στην απόφαση της ΔΕΗ που επισημαίνει πως «η δημοσίευση της προκήρυξης θα γίνει, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι προϋποθέσεις για την ακώλυτη εκτέλεση του έργου, ιδίως της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής».
Πάντως, σε σχετική, χθεσινή και γραπτή δήλωσή του, ο δήμαρχος Πτολεμαϊδας Γρηγόρης Τσιούμαρης αποφεύγει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα των μετεγκαταστάσεων που θέτει η ΔΕΗ και τονίζει πως ««δικαιώθηκα για την πίστη μου στην κατασκευή αυτής της μονάδας, η οποία θα αλλάξει ριζικά τη φυσιογνωμία της περιοχής, αφού πρόκειται για μια μονάδα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Δικαιώθηκα και για την επιμονή μου να κρατώ διαρκώς το θέμα στην επικαιρότητα. Στα εγκαίνια του μνημείου του λιγνιτωρύχου θυμούνται όλοι ότι τόνισα «ότι δεν διανοείται κανείς πως η φημολογούμενη μονάδα νέας τεχνολογίας θα φύγει από την περιοχή και μαζί με αυτή η απόλυτη τεχνογνωσία στα κεφάλαια της ενέργειας και του περιβάλλοντος πάνω στα οποία δομήθηκε η επιβίωση της περιοχής του παρόντος και του μέλλοντος». Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι η Πτολεμαϊδα διατηρεί την τεχνογνωσία, τις θέσεις εργασίας και βέβαια την τηλεθέρμανση, που είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μας, εξασφαλίζοντας πλέον 140 μεγαβάτ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος καθώς οι νέες εξελίξεις θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής για το μέλλον και στην προετοιμασία για τη μεταλιγνιτική περίοδο».

Ο Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Δημητρίου Υψηλάντη Κυριάκος Μιχαηλίδης εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της ΔΕΗ, τονίζοντας παράλληλα, μιλώντας στον «Πρωινό Λόγο» και την ετοιμότητα της δημοτικής αρχής για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης. Στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε χθες ο Δήμος αναφέρεται πως «με τη δημοπράτηση του νέου Α.Η.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη, δικαιώνεται. Επιτέλους ξεκινά η διαδικασία απόσυρσης του ρυπογόνου ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ που με τους ρύπους του «έπνιγε» την περιοχή μας για δεκαετίες. Η δημοπράτηση αποτελεί και προσωπική δικαίωση του Δημάρχου Κυριάκου Μιχαηλίδη γιατί χρόνια τώρα το ζητάει δημόσια και το έχει καταθέσει ως πρόταση τόσο στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. όσο και στο Σύμφωνο Συνεργασίας και Συνύπαρξης Δ.Ε.Η. και Τοπικής Κοινωνίας. Αποτελεί δικαίωση για όλο το Δημοτικό Συμβουλίου Δημητρίου Υψηλάντη, τους Συλλόγους Περιβάλλοντας και τους φορείς που σύσσωμα εργάστηκαν για το σκοπό αυτό. Είναι ιστορική η απόφαση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Κυβέρνησης και σηματοδοτεί εξελίξεις θετικές για τον τόπο μας οι οποίες θα επιταχύνουν και τη διαδικασία μετεγκατάστασης του οικισμού Ποντοκώμης, γιατί η δημιουργία του νέου σταθμού είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη μετεγκατάσταση των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής. Έρχονται καλύτερες μέρες για τους κατοίκους του Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής».

Αντιδράσεις από Δημήτρη Μαυροματίδη

Από την πλευρά του, σε παρέμβασή του στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο ανακηρυχθείς δήμαρχος Δημητρίου Υψηλάντη Δημήτρης Μαυροματίδης επισημαίνει τα εξής: «Μπαίνουν συνθήκες "εάν - τότε" (if-then). Δηλαδή λέει μεταξύ άλλων το Δελτίο Τύπου: "Τα τεύχη διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ...θα τεθούν προς έγκριση από το διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Η δημοσίευση της προκήρυξης θα γίνει, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι προϋποθέσεις για την ακώλυτη εκτέλεση του έργου, ιδίως της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής." Ας σοβαρευτούμε επιτέλους. Ανακοινώνουμε στην τοπική κοινωνία ότι θα πάρουμε απόφαση με ..."εφόσον"; Μετά από τόσο διάλογο; Μετά από τόση δουλειά;
Κύριοι εάν οι οικισμοί Ποντοκώμης και Μαυροπηγής δεν θέλανε να μετεγκατασταθούν δεν θα έπαιρναν αποφάσεις ούτε θα έμπαιναν σε συνεχόμενες λαϊκές συνελεύσεις. Επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και η ΔΕΗ με την αναφορά της προσβάλει ειδικότερα τους δύο οικισμούς, μία λύση υπάρχει: Άμεση νομοθετική ρύθμιση πέραν του νόμου περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εντός τριμήνου για τους οικισμούς Μαυροπηγής και Ποντοκώμης που να περιλαμβάνει με σαφήνεια την ανάληψη του κόστους της μετεγκατάστασης. Χωρίς "ψιλά γράμματα"...Καθαρές παστρικές κουβέντες από μέρους μας. Το ίδιο αναμένουμε και από μέρους της ΔΕΗ για να θεωρήσουμε αυτό το Δελτίο Τύπου ως "ατυχές"... «

Δήλωση του Μιχάλη Παπαδόπουλου

Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για τη νέα μονάδα της Πτολεμαϊδας χαιρέτισε με γραπτή του δήλωση ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος τονίζει τα εξής: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τους πολίτες του Νομού Κοζάνης. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΗ Α.Ε. δημοπρατείται η νέα μονάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, «Πτολεμαϊδα V». Ένα ακόμη διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας γίνεται πραγματικότητα, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία της Κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή. Ως πολίτης πρώτα και μετά ως εκπρόσωπος του τόπου στο Εθνικό Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση, χαιρετίζω με ικανοποίηση την αρχή της υλοποίησης ενός αιτήματος που και τις θέσεις εργασίας θα διασφαλίσει και το εθνικό μας καύσιμο (λιγνίτης) θα προστατεύσει, αλλά και περιβαλλοντολογικά θα δώσει στην περιοχή «ανάσα ζωής». Ο αγώνας μας για ένα Νομό Κοζάνης σύγχρονο, αειφόρο και πρωταγωνιστή στις προκλήσεις της νέας εποχής, συνεχίζεται.»

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Δελτίο Τύπου Συλλόγου Μαύρη Πηγή για μετεγκατάσταση Μαυροπηγής [20.05.09]

Θέλουμε να δηλώσουμε προς κάθε εμπλεκόμενο φορέα και ιδιαίτερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πτολεμαΐδας, ότι το αργότερο σε τέσσερα χρόνια, οι κάτοικοι της Μαυροπηγής καλούνται και έχουν αποδεχθεί, να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες και όχι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα θα πρέπει οι κάτοικοι να αντιμετωπίζονται με σεβασμό για την ταλαιπωρία που καλούνται να υποστούν στον βωμό του εθνικού συμφέροντος. Η μετεγκατάσταση του οικισμού της Μαυροπηγής είναι μία αναγκαιότητα και κανένας άλλος δεν μπορεί να την νιώσει όπως την αντιλαμβάνονται και την βιώνουν οι κάτοικοι του οικισμού. Σκοπός του συλλόγου μας ήταν και εξακολουθεί να είναι η το δυνατόν σύντομη, διάφανη και δημοκρατική διαδικασία μετεγκατάστασης από καλά ενημερωμένους κατοίκους, για την ελαχιστοποίηση του ενδεχομένου αποτυχίας αυτής.
Η Δημοτική αρχή μέχρι σήμερα έχει αποδείξει, μέσα ατό μία σειρά γεγονότα και ενέργειες της, ότι όχι μόνο δεν την πίστεψε και δεν την προσπάθησε με ειλικρίνεια, την μετεγκατάσταση, σα και ότι δεν σκοπεύει να την υλοποιήσει. Επιδίωξη της ήταν μόνο η επιλογή του τόπου να είναι περιοχή της Πτολεμαΐδας, με ότι αυτό συνεπάγεται. Εμπόδιο σε αυτά της τα σχέδια είναι οι ενεργοί κάτοικοι της Μαυροπηγής, οι οποίοι μέσα από επιτροπές και συλλόγους κατάφεραν την τελευταία δεκαετία, να επιβάλουν την ύπαρξη περιβαλλοντολογικών όρων, να ακυρώσουν τυπικά τους όρους αυτούς, οι οποίοι δεν τηρούνταν, να ενεργοποιήσουν φορείς αυτοδιοίκησης κρατώντας στην επικαιρότητα το θέμα της μετεγκατάστασης και να συμβάλουν με αυτό τον τρόπο στην ανακοίνωση της, να μεριμνήσουν για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση των κατοίκων σε κάθε θέμα της μετεγκατάστασης και την εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών. Η επιλογή του τόπου μετεγκατάστασης είναι ένα πολύ μικρό μέρος του όλου εγχειρήματος.
Από διάφορους κύκλους επιχειρείτε η χρέωση στους παραπάνω κατοίκους της καθυστέρησης στις διαδικασίες. Κάθε τέτοια συκοφαντική άποψη, σκοντάφτει στη κοινή λογική, ασκεί έμμεσα εκβιασμό και προσπαθεί να επιβάλει μονομερώς διαδικασίες.
Πα λόγους που δεν έχουν να κάνουν με την αποποίηση των ευθυνών μας, τις οποίες δεν αρνούμαστε στο βαθμό που μας αντιστοιχούν για την πληρέστερη ενημέρωση των κατοίκων, είναι όμως πολύ μικρότερες από τις ευθύνες όσων παίρνουν παράνομες αποφάσεις, όοαιν ασκούν εκ του ασφαλούς άγονη κριτική και όσων αδιαφορούν για τους κατοίκους, καταθέτουμε πρόταση για επίσπευση των διαδικασιών και τη δυνατότητα έκφρασης ελεύθερα της βούλησης κάθε κατοίκου. Προτείνουμε, η διαδικασία της μετεγκατάστασης να ρυθμιστεί με νόμο, όπως έγινε για την Μεσοχώρα Τρικάλων, μετά από τεχνική ενημέρωση και διαβούλευση από μηδενική βάση με τους κατοίκους. To παραπάνω ενδεχόμενο ερευνάτε από τον τεχνικό σύμβουλο του όμορου οικισμού της Ποντοκώμης, με τους φορείς του οποίου (Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο και συλλόγους), διατηρούμε άριστες σχέσεις και υπάρχει διάθεση και πνεύμα συνεργασίας σε μία προσπάθεια επίτευξης του κοινού στόχου. Η πρόταση αυτή θα κατατεθεί και στη γενική συνέλευση του συλλόγου μας για έγκριση.

To Δ.Σ. του Συλλόγου

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

ΔΕΗ & ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ... : "Πλέξαντες μηροίσι πέρι μηρούς"... ;;;

Συνεδρίασε χθες το ΔΣ της ΔΕΗ και διαβάζουμε σήμερα το σχετικό Δελτίο Τύπου όπου μεταξύ άλλων λέει:
"Η δημοσίευση της προκήρυξης θα γίνει, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι προϋποθέσεις για την ακώλυτη εκτέλεση του έργου, ιδίως της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής" !!!!

Ποιός θα μας εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την «ακώλητη εκτέλεση του έργου» αν όχι πρώτα απ’όλους η ίδια η ΔΕΗ ;;;

" Όποιος δε θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει" λέει η σοφή λαϊκή ρήση .... !

Οι κάτοικοι της Μαυροπηγής και της Ποντοκώμης εκδήλωσαν καιρό τώρα την επιθυμία τους για μετεγκατάσταση των δύο οικισμών σε νέες τοποθεσίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν πάνω απ’όλα καθαρό περιβάλλον και συνθήκες για αξιοπρεπή διαβίωση. Αντίστοιχα, τί μας δείχνει ξεκάθαρα η επιχείρηση σήμερα, τη στιγμή που αφήνει να αιωρείται ένα «εφόσον» στο Δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοινώνει την προκήρυξη της νέας μονάδας ;;;

Οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται με πολύ κόπο και η ΔΕΗ κατά πως φαίνεται έχει πολύ δρόμο ακόμη για να τη θεμελιώσει με την τοπική κοινωνία .
Ας είναι λοιπόν πιο προσεκτική αποφεύγοντας ατυχείς εκφράσεις αυτού του είδους που αν μη τι άλλο μας προσβάλλουν ...

Πηγή: mavropigi.blogspot.com

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Διακήρυξη νέας μονάδας με... "εφόσον";

Με το τελευταίο Δελτίο Τύπου της η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα προκηρύξει τη νέα μονάδα συνδέοντας την ευθέως με τις μετεγκαταστάσεις οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης.
Ανάγνωση πρώτη:
-Προσπαθεί η ΔΕΗ να τηρήσει όσα έχει συμφωνήσει με την τοπική κοινωνία πριν ενάμιση έτος περίπου (νέα μονάδα + μετεγκαταστάσεις Μαυροπηγής και Ποντοκώμης).
-Συνδέει ευθέως τις μετεγκαταστάσεις με τη νέα μονάδα
Ανάγνωση δεύτερη:
Μπαίνουν συνθήκες "εάν - τότε" (if-then). Δηλαδή λέει μεταξύ άλλων το Δελτίο Τύπου: "Τα τεύχη διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ...θα τεθούν προς έγκριση από το διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Η δημοσίευση της προκήρυξης θα γίνει, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι προϋποθέσεις για την ακώλυτη εκτέλεση του έργου, ιδίως της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής."
Ας σοβαρευτούμε επιτέλους. Ανακοινώνουμε στην τοπική κοινωνία ότι θα πάρουμε απόφαση με ..."εφόσον"; Μετά από τόσο διάλογο; Μετά από τόση δουλειά;
Κύριοι εάν οι οικισμοί Ποντοκώμης και Μαυροπηγής δεν θέλανε να μετεγκατασταθούν δεν θα έπαιρναν αποφάσεις ούτε θα έμπαιναν σε συνεχόμενες λαϊκές συνελεύσεις. Επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και η ΔΕΗ με την αναφορά της προσβάλει ειδικότερα τους δύο οικισμούς, μία λύση υπάρχει: Άμεση νομοθετική ρύθμιση πέραν του νόμου περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εντός τριμήνου για τους οικισμούς Μαυροπηγής και Ποντοκώμης που να περιλαμβάνει με σαφήνεια την ανάληψη του κόστους της μετεγκατάστασης. Χωρίς "ψιλά γράμματα"...
Καθαρές παστρικές κουβέντες από μέρους μας. Το ίδιο αναμένουμε και από μέρους της ΔΕΗ για να θεωρήσουμε αυτό το Δελτίο Τύπου ως "ατυχές"...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Δελτίο Τύπου ΔΕΗ [19.05.09] για Πτολεμαϊδα V

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, Τρίτη 19.05.09, αποφάσισε, σε ό,τι αφορά την κατασκευή της νέας Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V στην Πτολεμαΐδα, τα ακόλουθα:

-Η τεχνολογία της νέας Μονάδας θα είναι αυτή του κονιοποιημένου λιγνίτη, αντί της ρευστοποιημένης κλίνης.
-Η ισχύς της Μονάδας θα κυμαίνεται από 550 έως 660 MWel και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση.
-Ο καθαρός βαθμός απόδοσης θα είναι τουλάχιστον 41,5% και θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας ως προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Ο προϋπολογισμός του σχετικού έργου ανέρχεται σε 1.320 εκατ. ευρώ κατ΄ ανώτατο όριο, πλέον των συνοδευτικών έργων (αυλή λιγνίτη, Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης κλπ).
Τα τεύχη διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου "Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Πτολεμαΐδας - Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550-660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση" θα τεθούν προς έγκριση από το διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.
Η δημοσίευση της προκήρυξης θα γίνει, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι προϋποθέσεις για την ακώλυτη εκτέλεση του έργου, ιδίως της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.

Πέραν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ έλαβε τρεις ακόμη αποφάσεις:

-Έγκριση της σύμβασης - πλαίσιο για επέκταση της τηλεθέρμανσης του Δήμου Πτολεμαΐδας με παροχή θερμικής ενέργειας από τις Μονάδες ΙΙΙ και IV του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Καρδιάς. Η σχετική σύμβαση - πλαίσιο θα συναφθεί μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ αφενός και του Δήμου Πτολεμαΐδας και της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (ΔΕΤΗΠ) αφετέρου.
-Έγκριση του αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την κατά 25 χρόνια (μέχρι το έτος 2050) χρονική επέκταση της παραχώρησης στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. έκτασης περίπου 327 στρεμμάτων.
-Έγκριση του αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για παραχώρηση στην τελευταία επιπλέον έκτασης 500 στρεμμάτων για 41 έτη, δηλαδή μέχρι το έτος 2050. Με τις δύο ανωτέρω αποφάσεις, οι παραχωρούμενες εκτάσεις θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) από την εταιρεία ΔΙΑΔΥΜΑ.
-Έγκριση της παραχώρησης στο Δήμο Μεγαλόπολης της αποκλειστικής χρήσης για 99 χρόνια έκτασης κυριότητας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, επιφάνειας περίπου 380 στρεμμάτων, για τη δημιουργία Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής (ΒΕΠΕ). Η παραχώρηση θα είναι δωρεάν και τα τυχόν έξοδα της παραχώρησης θα βαρύνουν τη ΔΕΗ.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απόφαση 8/2009 Τριμελούς Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το δημοψήφισμα της Μαυροπηγής

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Αποδοχή από τον Πτελεώνα πρότασης ΔΕΗ

Θετικά ανταποκρίθηκαν οι κάτοικοι του Πτελεώνα στη νέα πρόταση της ΔΕΗ σχετικά με την εξαγορά του οικισμού που κρίνεται αναγκαία για την επέκταση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων του Ορυχείου του Νοτίου Πεδίου. Στη χθεσινή λαική συνέλευση των κατοίκων στο δημαρχείο Πτολεμαίδας παρουσία του διευθυντή του Λιγνιτικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας Παναγιώτη Νικολακάκου, τόσο ο πάρεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αθανάσιος Τσαλκιτζίδης όσο και ο δήμαρχος Πτολεμαίδας τόνισαν την ανάγκη όπως η εννιάχρονη εκκρεμότητα μεταξύ της ΔΕΗ και του Πτελεώνα λάβει τέλος. Ο κ. Τσιούμαρης πρότεινε την επιλογή της απ΄ ευθείας εξαγοράς του οικισμού με την οποία συμφώνησε το σύνολο των συγκεντρωμένων, ζητώντας ως δέσμευση από την επιχείρηση να ισχύσουν και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων του εν λόγω οικισμού οι τιμές που δόθηκαν και για τον Κόμανο. Επί πλέον, και στο ενδεχόμενο αύξησης των τιμών εξαγοράς άλλων οικισμών, να μην εξαιρεθεί ο Πτελεώνας.

Πηγή: ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πτολεμαίδας τηv Τετάρτη 20/05

Tην Τετάρτη 20 Μαΐου 2009 και ώρα 7 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πτολεμαίδας με θέμα ημερήσιας διάταξης την επιλογή χώρου για τη μετεγκατάσταση της Μαυροπηγής.
Η πρόσκληση και όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης εδώ

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Δήλωση Αλέκου Αθανασιάδη για Ακρινή

Σήμερα το πρωί επισκέφθηκα το χώρο στον οποίο συγκεντρώθηκαν οι κάτοικοι της Ακρινής για να διαμαρτυρηθούν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να ξαναφέρουν στην επικαιρότητα το μεγάλο θέμα της μετεγκατάστασης του χωριού.
Μετά την συζήτηση που είχα με την επιτροπή διαμαρτυρίας και τους κατοίκους συμφωνήσαμε και ανέλαβα την πρωτοβουλία να ζητήσω από τον κ. Νομάρχη να γίνει μια συνάντηση με τους βουλευτές του Νομού, τους εκπροσώπους της ΔΕΗ και τους κατοίκους στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης.
Η συνάντηση έγινε το μεσημέρι στην αίθουσα συσκέψεων στο γραφείο του Νομάρχη όπου :
Υπήρξε ομοφωνία για την μετεγκατάσταση της Ακρινής και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Υφυπουργού Αγρ. Αν. & Τροφίμων κ. Παπαδόπουλου με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζιδάκη συμφωνήθηκε συνάντηση της επιτροπής των κατοίκων, των βουλευτών του Νομού, του κ. Νομάρχη και των εκπροσώπων της ΔΕΗ στο γραφείο του Υπουργού την προσεχή Τετάρτη 20 Μαΐου, να συζητήσουμε για την μετεγκατάσταση του οικισμού.

Πηγή: www.kozani.net

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Υπό μετεγκατάσταση η Ακρινή;

Ανακοινώθηκε σε σύσκεψη στη Νομαρχία Κοζάνης με παρουσία Νομάρχη Κοζάνης, Δημάρχου Ελλησπόντου, Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Παπαδόπουλου, βουλευτών Κοζάνης κ. Κασαπίδη και Αθανασιάδη και στελεχών της ΔΕΗ από τον κ. Παπαδόπουλο κατ' εξουσιοδότηση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη η πρόθεση μετεγκατάστασης της Ακρινής. Την προσεχή Τετάρτη θα γίνει σύσκεψη με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη όπου θα ανακοινωθεί επισήμως η μετεγκατάσταση της Ακρινής.
Αναφέρθηκε ότι θα κατατεθεί τροπολογία στη βουλή, όπως είχε προτείνει η διακομματική επιτροπή της βουλής κατά την επίσκεψης της στην περιοχή.
Η προγραμματισμένη κατάληψη λύεται λόγω της προαναφερόμενης δέσμευσης.
Σημειώνεται ότι εκκρεμεί προσφυγή στο ΣτΕ από το Σύλλογο Ανέργων Ακρινής

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Εμπλοκή με Μαυροπηγή για το δημοψήφισμα...

Στην ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Πτολεμαΐδας προχώρησε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την μετεγκατάσταση της Μαυροπηγής. Η απόφαση στηρίχθηκε νομικά στο γεγονός ότι δεν εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα προκειμένου να διεξαχθεί το δημοψήφισμα που έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο με το οποίο αποφάσισαν οι κάτοικοι για το που θα μετεγκατασταθεί η Μαυροπηγή. Ο δήμος Πτολεμαΐδας από την πλευρά του ισχυρίζεται ότι δεν έγινε δημοψήφισμα αλλά ψηφοφορία για την επιλογή χώρου και επιφυλάσσεται να προσφύγει κατά της απόφασης της επιτροπής του άρθρου 152, στα διοικητικά δικαστήρια. Ακολουθεί video:Πηγή: Τα Νέα της Πτολεμαϊδας, www.e-eordea.gr

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Προτάσεις της ΔΕΗ για τον τρόπο εξαγοράς του Πτελεώνα


Τη δυνατότητα της επιλογής δύο προτάσεων δίδει η ΔΕΗ στους κατοίκους του Πτελεώνα σχετικά με τον τρόπο εξαγοράς του οικισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ορυχείου του Νοτίου Πεδίου.

Η επιχείρηση επανέρχεται στο θέμα ύστερα από 9 χρόνια άκαρπων διαπραγματεύσεων και ζητά από τους κατοίκους του μικρού οικισμού του Δήμου Πτολεμαίδας να επιλέξουν είτε την απευθείας αγορά των ακινήτων, με τις νομικές διαδικασίες που προβλέπονται αξιώνοντας οι απαντήσεις και οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν σε 2 μήνες, είτε, να συνάψουν αμετάκλητα συμβόλαια. Στην περίπτωση που οι προτάσεις δεν γίνουν αποδεκτές η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων του Πτελεώνα.

Ο Δήμος Πτολεμαίδας και το τοπικό Συμβούλιο Πτελεώνα καλούν την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι σε γενική συνέλευση στο Δημαρχείο όλους τους κατοίκους του Πτελεώνα προκειμένου να ενημερωθούν και να συζητήσουν επί των νέων προτάσεων της ΔΕΗ.

Πηγή : http://news.ert.gr

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Επιστολή του ΥΠΕΣ για τις μετεγκαταστάσεις Μαυροπηγής και Ποντοκώμης

[klik για μεγέθυνση]

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Σχεδιασμός δημοπράτησης νέου ΑΗΣ Πτολεμαϊδα 5

Ανακοινώθηκε στο προσυνέδριο του ΤΕΕ για την ενέργεια στην Πτολεμαϊδα η δημοπράτηση της μονάδας Πτολεμαϊδα V εντός του Μαϊου ισχύος 550~660 ΜW.
Θυμίζω ότι η νέα μονάδα έχει συνδεθεί άρρηκτα με τις μετεγκαταστάσεις οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής και είχε αρχικώς ανακοινωθεί για 450 ΜW.
κλικ για πλήρη ανάγνωση από το energeiakozani...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Άκυρη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας για Μαυροπηγή

Στην ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας, με την οποία προχώρησε σύμφωνα με πληροφορίες, το δημοψήφισμα των κατοίκων της Μαυροπηγής για την μετεγκατάσταση του οικισμού, προχώρησε η επιτροπή του άρθρου 152 στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, της οποίας Πρόεδρος είναι Εφέτης.

Την ακύρωση είχε ζητήσει με αίτηση του από την πρώτη στιγμή, ο Σύλλογος Πληττομένων «Μαύρη Πηγή» Μαυροπηγής, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν ενημερωμένοι οι κάτοικοι.

Σε δηλώσεις του στο Δίκτυο ΕΡΑ Δυτ. Μακεδονίας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου στην Μαυροπηγή Τάσος Εμμανουήλ, τόνισε ότι «η απόφαση ακύρωσης από την επιτροπή, αποδεικνύει τους ισχυρισμούς ότι οι αποφάσεις της δημοτικής αρχής για την διαδικασία της μετεγκατάστασης, ελήφθησαν στο γόνατο και με προχειρότητα».

Πηγή : ΕΡΤ online, http://news.ert.gr/local/

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button