Έκτακτο θέμα για μετεγκαταστάσεις και νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5

Τέθηκαν από μέρους μας γραπτώς εκτός ημερησίας διάταξης αναφορικά με το θέμα που προέκυψε για τη νέα μονάδα και τη σύνδεση της προκήρυξής της με τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης:

"Για να μην χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος μετά την ανακοίνωση της ΔΕΗ [19.05.09], και επειδή δεν βοηθά τον τόπο μας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να λαμβάνονται αποφάσεις, προτείνουμε σήμερα να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία βασιζόμενη και σε ανάλογη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου να δηλώνει ξεκάθαρα ότι: «αναφορικά με το τελευταίο Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ δηλώνουμε ότι δεν μας ικανοποιεί το σημείο «Η δημοσίευση της προκήρυξης θα γίνει, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι προϋποθέσεις για την ακώλυτη εκτέλεση του έργου, ιδίως της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής». Προς τούτο το Δημοτικό Συμβούλιο Δημ. Υψηλάντη αποφασίζει:
α. θα επιμείνουμε στις αποφάσεις των φορέων για τη συνολική και όχι τμηματική απαλλοτρίωση του οικισμού και του αγροκτήματος Ποντοκώμης.
β. αναμένουμε από την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση (μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία) η οποία θα εξασφαλίζει τόσο τα θέματα των απαλλοτριώσεων όσο και τα λοιπά θέματα της εξασφάλισης των δημόσιων υποδομών καθώς και του ρόλου των εμπλεκομένων φορέων στο μεγάλο εγχείρημα της μετεγκατάστασης.»

Συμφωνήθηκε να προστεθεί η αναφορά για θετική εξέλιξη από τη ΔΕΗ και να προστεθεί και ο διαχωρισμός της διαδικασίας μετεγκατάστασης Ποντοκώμης και Μαυροπηγής πέραν της παραπάνω εισήγησης. Η απόφαση θα γίνει τυπικά με νέο "έκτακτο δημοτικό συμβούλιο" λόγω της μη δυνατότητας στο παρόν να παρθούν αποφάσεις πέραν του απολογισμού.

AddThis Social Bookmark Button