Πτολεμαϊδα: "Η διέλευση του αγωγού τηλεθέρμανσης δεν θα επηρεάσει τις μετεγκαταστάσεις"

Σχετικά με την κατασκευή του πολύ σημαντικού και κατεπείγοντος έργου κατασκευής αγωγού τηλεθέρμανσης για την σύνδεση του ΑΗΣ Καρδιάς με την Πτολεμαϊδα και των ανησυχιών που εκφράζονται για την όδευση των αγωγών , διευκρινίζουμε , ρητά και κατηγορηματικά, τα παρακάτω:
Η διέλευση των αγωγών Τηλεθέρμανσης δεν συνδέεται, σε καμιά περίπτωση, με καθυστερήσεις ή επιπλοκές στις μετεγκαταστάσεις των οικισμών, που στηρίζει εμπράκτως ο Δήμος Πτολεμαϊδας.
Σημειώνεται ότι υπήρξαν έγκαιρα από την ΔΕΤΗΠ, που είναι και ο κύριος του έργου, από την ΔΕΗ και από τους εμπλεκομένους Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα όλες οι σχετικές έγγραφες αδειοδοτήσεις, ενημερώσεις και συμφωνίες που αφορούν την σύννομη και άρτια εκτέλεση του έργου.
Η μελέτη και η κατασκευή του έργου έλαβε υπόψη τα εγκεκριμένα όρια των ορυχείων και έτσι το έργο, αντί να εκτελεστεί παράλληλα με την παλαιά εθνική οδό Κοζάνης –Πτολεμαΐδας μετατοπίστηκε, με σημαντική επιβάρυνση, στην σημερινή θέση, δηλαδή παράλληλα με την νέα εθνική οδό (κάθετος άξονας).
Στη συνέχεια και μετά την δημοπράτηση και έναρξη του έργου, προέκυψαν νέα προτεινόμενα όρια ορυχείων, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις (αναμενόμενη νέα ΜΠΕ, εγκρίσεις κλπ.). Πιθανή νέα μετατόπιση των αγωγών, πέραν των ορίων των σχεδιαζόμενων νέων ορυχείων, που θα παρέκαμπτε και τους οικισμούς Μαυροπηγής και Ποντοκώμης, θα σήμαινε διακοπή των εργασιών του έργου, σύνταξη νέων μελετών, μετατόπιση των αγωγών σε απαγορευτικές θέσεις (βραχώδες έδαφος, χαράδρες κλπ.) με σημαντική επιβάρυνση, τεχνική, οικονομική και χρονική, δηλαδή πρακτικά θα ακύρωνε το σημαντικό αυτό έργο για την τηλεθέρμανση της Πτολεμαϊδας.
Το ζήτημα των μελλοντικών διανοίξεων ορυχείων συζητήθηκε εκ νέου με την ΔΕΗ και αποφασίστηκε ως τεχνικά αποδεκτή και οικονομικά βέλτιστη λύση κατά τη διάνοιξη των νέων ορυχείων να γίνονται οι απαραίτητες μετατοπίσεις των αγωγών, σε όποιες θέσεις και όποτε απαιτηθεί, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι εργασίες της ΔΕΗ αλλά και να διασφαλιστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης και ολοκλήρωσης του έργου της Τηλεθέρμανσης, το οποίο άλλωστε ευνοεί όχι μόνον την πόλη της Πτολεμαΐδας αλλά όλη την περιοχή, καθώς και τα γειτονικά δημοτικά διαμερίσματα.

AddThis Social Bookmark Button