Επιστολή Δήμου Κοζάνης για καθυστέρηση διαδικασιών μετεγκατάστασης Ποντοκώμης

Επιστολή έστειλε ο Δήμος Κοζάνης σε συνέχεια επιστολής που έστειλε πριν μερικούς μήνες στη ΔΕΗ για την καθυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας για τη μετεγκατάσταση [αναγκαστική απαλλοτρίωση Ποντοκώμης]. Η επιστολή δίνεται παρακάτω:
Επιστολή ΔΕΗ για καθυστερήσεις στη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης 2.11.12

AddThis Social Bookmark Button