Επιστολή ΔΕΗ για παραλλαγή γραμμών μεταφοράς στην Κοζάνη

Η επιστολή της ΔΕΗ (1.9.09) για την παραλλαγή των γραμμών μεταφοράς στην Κοζάνη (αφορά την περιοχή της Νέας Ποντοκώμης και τη Χαραυγή):

ΔΕΗ για παραλλαγή γραμμών Υψηλής τάσης στην Κοζάνη (2.9.09)

AddThis Social Bookmark Button