Μνημόνιο Συνεργασίας [ΔΕΗ - Τοπικής Κοινωνίας] για μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Το μνημόνιο συνεργασίας που συναποφασίσθηκε τον Μάρτιο του 2010 παρουσία όλων των αρμόδιων φορέων και βουλευτών στην Αθήνα [θυμίζουμε ότι αφορά την απαλλοτρίωση της ΟΠΚ1 (1344 στρ) σε σχέση με την μετεγκατάσταση του οικισμού] και συνυπογράφηκε από την ΔΕΗ δίνεται παρακάτω [το μέρος που αφορά την αλληλουχία των βημάτων]:


Βήματα:
1. ΔΕΗ: Υποβολή ΜΠΕ για οικισμούς Ποντοκώμης και Μαυροπηγής
2. Τοπική Κοινωνία: Θετική γνωμοδότηση ΜΠΕ για Ποντοκώμη και Μαυροπηγή
3. ΔΕΗ: Έγκριση ΜΠΕ οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής
4. Τοπική Κοινωνία: Θετική γνωμοδότηση διοικητικών διαδικασιών για αναγκαστική απαλλοτρίωση ΟΠΚ1 (1344 στρ.)
5. ΔΕΗ: Ολοκλήρωση καταμέτρησης, κήρυξη απαλλοτριώσεως οικισμού Ποντοκώμης
6. ΔΕΗ: 1ο στάδιο νομικών διαδικασιών
7. Τοπική Κοινωνία: Χρήση ΟΠΚ 1

AddThis Social Bookmark Button