Έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος για την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων του ΟΠΚ1

Το έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος για την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων του ΟΠΚ1 (μεταξύ δρόμου Ποντοκώμης - Πτολεμαϊδας και σιδηροδρομικής γραμμής) στην Ποντοκώμη:Έγγραφο για απαλλοτρίωση 1344 στρ. Ποντοκώμης ΟΠΚ1 17.11.09

AddThis Social Bookmark Button