Στα "χέρια" της Πολιτείας και της ΔΕΗ η λύση για τις μετεγκαταστάσεις...

Αναφορικά με τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής διαφαίνεται ότι υπάρχουν 2 τουλάχιστον λύσεις:
Η νομοθετική ρύθμιση, που είναι απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου Δημ. Υψηλάντη [23.01.2009], και η οποία είναι έτοιμη σε επίπεδο σχεδίου νόμου και
Η πρόταση ενσωμάτωσης των δύο οικισμών με "γρήγορες" διαδικασίες [Ιαν 2010],στην υφιστάμενη τροποποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με κήρυξη άμεσα της απαλλοτρίωσης των οικισμών.
Είναι προφανές ότι εναπόκειται πια στην πολιτική ηγεσία και την ΔΕΗ η επιλογή των λύσεων και η κατάθεση, ακόμη και άλλης πρότασης που έως σήμερα δεν κατατέθηκε, προς την τοπική κοινωνία.
Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η τοπική κοινωνία του Ν. Κοζάνης αντιλήφθηκε ότι η διασφάλιση των μετεγκαταστάσεων και η ενωρίτερη υλοποίησή τους είναι προς το συμφέρον όλων, τοπικής κοινωνίας και ΔΕΗ και δεν αφορά απλά δύο χωριά, όπως εσφαλμένα θεωρήθηκε από ορισμένους στο πολύ πρόσφατο παρελθόν...

AddThis Social Bookmark Button