Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης σε εκτάσεις Ακρινής, Κλείτους, Καπνοχωρίου, Πτελέας και Γαλάνης

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 3.756.015,23 τ.%. (ΟΝΠ8) στις Τοπικές Κοινότητες Ακρινής, Κλείτους, Καπνοχωρίου, Πτελέας και Γαλάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για λόγους εκ%ετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος του Ορυχείου Νότιου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

 κλικ για να κατεβάσετε το σχετικό έγγραφο...

AddThis Social Bookmark Button