Συνάντηση στην Αθήνα για θέματα μετεγκατάστασης Ποντοκώμης

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Ορυχείων κ. Νικολακάκο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 με αίτημα του Δήμου Κοζάνης με σκοπό την καταγραφή και των υπολοίπων κατοικιών ("αυλαγάδων") για την ενιαία αντιμετώπιση της απαλλοτρίωσης του οικισμού. Η καταμέτρηση συμφωνήθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα. Επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΑΔΜΗΕ κ. Γιαρέντη για το θέμα της μεταφοράς των πυλώνων (περιοχή νέας Ποντοκώμης).
Εκφράστηκε η έντονη ανησυχία και ενόχληση του Δήμου για την καθυστέρηση από πλευράς ΔΕΗ- ΑΔΜΗΕ με τον πρόεδρο του ΑΔΜΗΕ να τονίζει ότι είναι θέμα χρηματοδότησης ΔΕΗ. Τονίστηκε από πλευράς Δήμου Κοζάνης ότι η απόφαση αφορούσε τη ΔΕΗ προ του διαχωρισμού της με τον ΑΔΜΗΕ. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα υπάρξει πιο στενή συνεργασία ΔΕΗ - ΑΔΜΗΕ για την επίλυση του θέματος σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν από τον Πρόεδρο του ΑΔΜΗΕ. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν απο τον Δήμαρχο Κοζάνης Λάζαρο Μαλούτα και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Μαυροματίδη.

AddThis Social Bookmark Button