Η μελέτη "Ολοκλήρωση Μελέτης Εσωτερικής Οδοποιίας Δρόμων και Κόμβων νέου Οικισμού Ποντοκώμης" στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 30.09.2015 συζητείται η "υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Ολοκλήρωση Μελέτης Εσωτερικής Οδοποιίας Δρόμων και Κόμβων νέου Οικισμού Ποντοκώμης» με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτη Πλακεντά.

AddThis Social Bookmark Button