Επιστολή και αποφάσεις ΔΕΗ για Ποντοκώμη Μαυροπηγή

Η επιστολή που απέστειλε η ΔΕΗ [9.11.09] για τις κτηματογραφήσεις Ποντοκώμης και Μαυροπηγής και οι απαραίτητες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ φάινονται παρακάτω:Έγγραφο ΔΕΗ για Υλοποίηση κτηματογραφήσεων κτηματικής περιοχής Ποντοκώμης Μαυροπηγής 9.11.09

AddThis Social Bookmark Button