Εστάλη ο φάκελος για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης από την ΕΜΒΕ στο ΥΠΕΚΑ

Μετά από επικοινωνία του Δημάρχου Κοζάνης κ. Λάζαρου Μαλούτα προς την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας σήμερα [28.12.2011] υπήρξε ενημέρωση ότι ο φάκελος της Ποντοκώμης προς το ΥΠΕΚΑ εστάλη για να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για το ΦΕΚ μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης. Επισημαίνεται ότι υπήρξε τρίμηνη καθυστέρηση στον έλεγχο του οικισμού Ποντοκώμης από την ΕΜΒΕ.

AddThis Social Bookmark Button