Ερώτημα για διαδικασία παραχώρησης δημόσιων εκτάσεων στο Δήμο Δημ. Υψηλάντη

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί (και να μας προσκομίσετε αντίγραφα των σχετικών εγγράφων εάν υπάρχουν) για την υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης που πήραμε μετά από πρόταση που είχαμε καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Φεβρουαρίου 2008 που πραγματοποιήθηκε στην Ποντοκώμη. Ιδιαίτερα αναφερόμαστε στο εδάφιο 4 της 22/08 απόφασης: «Ο προσδιορισμός των δημοσίων εκτάσεων του οικισμού Ποντοκώμης και οι ενέργειες χαρακτηρισμού τους από μέρους της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως δημοτικές εκτάσεις.».
Πολλές φορές σας καταθέσαμε τόσο προφορικά όσο και γραπτά το αίτημά μας για τη μέριμνα της ιδιοκτησίας αυτών των εκτάσεων [Δημ. Συμβ. 17 Απριλίου 08]. Το θέμα το θέσαμε και με τη δική σας παρουσία, επίσης, στο Σύμφωνο Συνεργασίας της 30 Σεπτεμβρίου 2008 καθώς και στις λαϊκές συνελεύσεις του Δήμου μας στον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
Η πεποίθηση σας για αποζημίωση συνολικά του οικισμού με αντίστοιχου ύψους υποδομές (που και εμείς ευχόμαστε) φοβούμαστε ότι είναι δική σας εκτίμηση και μόνο (την οποία εκτίμηση δεν συνάγεται από πουθενά ότι υιοθετεί η ΔΕΗ ΑΕ). Και αυτό προκύπτει από τη σχετική επιστολή της 12.12.08 προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Απαλλοτρίωση Οικισμών Μαυροπηγής - Ποντοκώμης» της ΔΕΗ Α.Ε. όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων στα εδάφια 3 και 4: «…να αναγνωριστούν ως δικαιούχοι των Δημοτικών εκτάσεων και κτηρίων… Η ΔΕΗ προτίθεται να καταβάλλει τα χρήματα για την αποζημίωση των δημοτικών εκτάσεων αμέσως μετά τον καθορισμό τιμής μονάδας από το Πρωτοδικείο Κοζάνης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού…». Δηλαδή η ΔΕΗ ΑΕ μιλά για αποζημίωση δημοτικών εκτάσεων μόνο.
Σημειώνεται ότι από το ίδιο έγγραφο προκύπτει συνάντηση στις 2.12.08 στην οποία εμείς δεν κληθήκαμε να παραβρεθούμε όπως συμφωνήθηκε τόσο από στις λαϊκές συνελεύσεις όσο και εντός του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κλείνοντας προσπαθούμε, στο δύσκολο χρονικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου, να μη τίθενται θέματα πλην αυτών που αξιολογούμε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμα και επείγοντα για το Δήμο μας όπως είναι το παρόν.

Με εκτίμηση

Μαυροματίδης Δημήτρης
Επικεφαλής Συνδυασμού
Ισχυρός και Ανθρώπινος Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη

AddThis Social Bookmark Button