Επιστολή ΔΕΗ για μετεγκαταστάσεις Ποντοκώμης και Μαυροπηγής και νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5


Παρακάτω μπορείτε να δείτε την επιστολή Αθανασόπουλου (30.07.09) για τα θέματα μετεγκαταστάσεων Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.
Επιστολή Αθανασόπουλου μετεγκαταστάσεις Ποντοκώμης Μαυροπηγής 30.07.09

AddThis Social Bookmark Button