Έγγραφο ΕΜΒΕ για διαδικασία απαλλοτρίωσης 1344 στρ Ποντοκώμης (ΟΠΚ1)

Εστάλη έγγραφο της Επιθεώρηςη Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας για τη διαδικασία απαλλοτρίωσης των 1344 στρ. της Ποντοκώμης (ΟΠΚ1) από τη ΔΕΗ. Παρακάτω το έγγραφο:

ΕΜΒΕ Αναγκαστική απαλλοτρίωση 1.344 στρ ΟΠΚ1 Ποντοκώμης 24.02..2011

AddThis Social Bookmark Button