Μνημόνιο συνεργασίας τοπικής κοινωνίας - ΔΕΗ για μετεγκαταστάσεις Ποντοκώμης - Μαυροπηγής

Στην Αθήνα, σήμερα 09/03/2010 ημέρα Τρίτη, κατά τη συνάντηση που έγινε στο Γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΗ με θέμα το «συντονισμό και αξιολόγηση των θεμάτων και των διαδικασιών που αφορούν στην κατοχύρωση της αμετάκλητης υλοποίησης της μετεγκατάστασης του οικισμού Ποντοκώμης Ν. Κοζάνης» ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ συντονισμό και αξιολόγηση των θεμάτων και των διαδικασιών που αφορούν στην κατοχύρωση ...

AddThis Social Bookmark Button