Αρνητική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη ΜΠΕ Αχλάδας

Γνωμοδότησε αρνητικά για τη Μ.Π.Ε., της δραστηριότητας: «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΑΧΛΑΔΑΣ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΡΥΧΕΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ), ΔΕ Μελίτης, Δ.Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας» το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας σε μία διαδικασία που κράτησε άνω των 3 ωρών. Στο περιφερειακό συμβούλιο παραβρέθηκαν κάτοικοι της Αχλάδας οι οποίοι ζήτησαν την αρνητική γνωμοδότηση του περιφερειακού συμβουλίου. Η ενιαία μελέτη που θα περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση Αχλάδας ήταν το αιτιολογικό της απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του κ. Δημήτρη Μαυροματίδη, είχε στείλει εγκαίρως [20.05.2011] σε όλους τους συναρμόδιους φορείς για το σύνολο των ορυχείων της Φλώρινας τις προτάσεις του μεταξύ αυτών και για τη μετεγκατάσταση της Αχλάδας.

AddThis Social Bookmark Button