Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης σχετικά με την ΚΥΑ ορυχείου Ποντοκώμης

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης απαιτεί:

1) Τη μετεγκατάσταση των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μαυροπηγής και Ποντοκώμης, ως αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση με τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., επαναβεβαιώνοντας την ομόφωνη απόφασή του, με αριθμό 25/2007.

2) Την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από πλευράς Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με την παραπάνω απόφασή του, στην οποία επακριβώς και ρητά θα περιγράφεται η μετεγκατάσταση των οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης.

3) Τη συνολική και όχι την τμηματική απαλλοτρίωση των εδαφών επέκτασης της δραστηριότητας της Δ.Ε.Η. Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των οικισμών της Μαυροπηγής και Ποντοκώμης.

AddThis Social Bookmark Button