Αποτελέσματα συνάντησης εργασίας για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Η παρούσα ανάρτηση είναι για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Παρόντες στη σύσκεψη (που έγινε στην ΑΝΚΟ 20.01.09 και διήρκεσε 4 ώρες):

  • Νομαρχία
  • Δήμος Δημ. Υψηλάντη
  • Δήμος Κοζάνης
  • ΔΕΗ
  • ΑΝΚΟ
  • ΔΕΠΕΠΟΚ

1. Πρόοδος εργασιών εκ μέρους της ΔΕΗ στα ζητήματα αρμοδιότητάς της.

Αναλύθηκε η επιστολή Αθανασόπουλου. Ανακοινώθηκε ότι η διαδικασία κτηματογράφησης θα τελειώσει τέλη Μαρτίου.

Έθεσα το θέμα του διαχωρισμού της Μαυροπηγής από την Ποντοκώμη διότι δεν είναι δυνατόν (πολιτικά και αναπτυξιακά) ο Δήμος Δημ . Υψηλάντη να εξαρτάται από τη Μαυροπηγή και το Δήμο Πτολεμαϊδας. Πιθανή εμπλοκή, όπως με την επιλογή του χώρου μετεγκατάστασης (π.χ. τελευταία επιστολή ΥΠΕΣΔΔΑ) δεν είναι δυνατόν να καθυστερεί την Ποντοκώμη. Αποφασίστηκε να τεθεί από την ΑΝΚΟ άμεσα στη ΔΕΗ και το ΥΠΕΧΩΔΕ η μη σύνδεση τους.

Τέθηκε το θέμα από τον κ. Αθανασιάδη των τμηματικών απαλλοτριώσεων και εκεί ειπώθηκε από τον κ. Ζαραφίδη ότι η ΔΕΗ απαλλοτριώνει, πριν τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης 1350 στρέμματα (περιοχή ΟΠΚ1) στην επέκταση του Τομέα 6. Σε ερωτήσεις μας απαντήθηκε ότι η ΔΕΗ τροποποίησε υπάρχουσα ΚΥΑ του Οκτ 2003 που αφορούσε τα ορυχεία Πτολεμαϊδας και συμπεριέλαβε 5.000 στρέμματα του αγροκτήματος Ποντοκώμης. Αναφερθήκαμε με τον κ. Αθανασιάδη ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Οι κ. Μιχαηλίδης και Χαϊτίδης δήλωσαν ότι δεν ήξεραν τίποτα καθώς και ο Αντινομάρχης κ. Σόκουτης. Ο Νομάρχης δήλωσε ότι ήταν σε γνώση του αλλά αυτό δεν έχει σημασία διότι έχει εξασφαλιστεί η μετεγκατάσταση. Ζητήσαμε να συναντήσουμε το Νομάρχη γι’ αυτό το θέμα, μετά από μακρά συζητηση, αφού επανεξετάσουμε τα δεδομένα τα οποία θα συζητηθούν με τους δημότες μας, και το δέχθηκε. Ο κ. Φίλιος τόνισε ότι καθημερινά δίνεται αγώνας με πολλαπλά θέματα που δημιουργούνται και ότι είναι ειλημμένη η απόφαση μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης.

Τέθηκε από μέρους μου και από την ΑΝΚΟ (κ. Σιτράς) η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από τη ΔΕΗ και η κοινοποίησή τους με αναλυτικό τρόπο ώστε σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ να μας δοθούν ακριβείς χρόνοι (θα γίνει άμεσα)

Επανέφερα το θέμα των εγγυήσεων ως εξής: «Εάν δεν δοθούν εγγυήσεις από τη ΔΕΗ ‘…Εγγυήσεις - ρήτρες για την πιθανή περίπτωση ακύρωσης της μετεγκατάστασης, που να αντιμετωπίζουν το αναπτυξιακό έλλειμμα / υστέρηση του οικισμού… (σύμφωνα και με όσα συζητήθηκαν την 4.11.08 στην ΑΝΚΟ) τότε κρίνεται αναγκαίο να ετοιμαστεί από τη Νομική Υπηρεσία σχέδιο νόμου προς ψήφιση στο οποίο θα μπορεί η Ποντοκώμη να έχει πλήρη δικαιώματα συμμετοχής σε (Υ.Α., Απόφαση Δ.Σ., Ν.Σ.) στα επενδυτικά προγράμματα τόσο για δημόσιο όσο και για ιδιώτες.» Τα στελέχη της ΔΕΗ δήλωσαν ότι δεν τους κοινοποιήθηκε τέτοιο έγγραφο – αίτημα. Ο Νομάρχης είπε ότι το θέμα συζητήθηκε με τον κ. Αθανασόπουλο και ο οποίος του είπε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα διότι είναι αποφασισμένη η μετεγκατάσταση.

Εάν δεν μπορούν να δοθούν οι εγγυήσεις τότε πρότεινα εναλλακτικά, και ζήτησα να εξεταστεί από τη νομική μας στήριξη, «Θα ήταν προς όφελος όλων των εταίρων από τη στιγμή που δημιουργείται μία εταιρική σχέση για ένα εγχείρημα να υπάρχουν οι 2 Δήμοι, η Νομαρχία, η ΔΕΗ και η Περιφέρεια ως κράτος. Η παρουσία της ΔΕΗ σε μία διευρυμένη προγραμματική σύμβαση όπου θα πρέπει να συμμετέχει με οικονομικό αντικείμενο από την αρχή, θα μειώσει για εμάς τον κίνδυνο αναβολής από την ίδια της μετεγκατάστασης. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ποντοκώμη γρήγορα επέλεξε τον τόπο μετεγκατάστασης [με κοπιώδεις διαδικασίες αλλεπάλληλων λαϊκών συνελεύσεων] και όπου χρειάστηκε με ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικών, Τοπικών Συμβουλίων.» Είναι ένα θέμα που θα εξεταστεί στην πορεία αλλά σημειώσαμε ότι θα επιμείνουμε."

2. Οριοθέτηση δημοτικών και δημόσιων Εκτάσεων υφιστάμενου οικισμού Ποντοκώμης
- διαδικασίες παραχώρησης

Έχουν προσδιοριστεί οι εκτάσεις και αναμένονται αποφάσεις σχετικές του Δημοτικού Συμβουλίου και οι απαραίτητες ενέργειες τις οποίες δρομολογεί η ΑΝΚΟ.Η ΑΝΚΟ τον τελευταίο μήνυμα δια του αρμόδιου στελέχους της (κ. Σιτράς) έχει ήδη έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας.

Τονίστηκε ότι δεν πρέπει να χαθεί χρόνος.

3. Θέματα που αφορούν στη θέση μετεγκατάστασης

Μετά από εκτενή συζήτηση δρομολογούνται ενέργειες την επόμενη εβδομάδα για:

  • την παραλλαγή των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης
  • τον αποχαρακτηρισμό των γραμμών του ΟΣΕ
  • την απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών στο χώρο μετεγκατάστασης

4. Αξιολόγηση του Νόμου που αφορά σε παρόμοια περίπτωση μετεγκατάστασης- υποβολή προτάσεων για την περίπτωση της Ποντοκώμης.

Τέθηκε ότι γίνεται η προετοιμασία από την ΑΝΚΟ με τη νομική της υπηρεσία για ένα νομοσχέδιο που θα συμπεριλαμβάνει λεπτομέρειες (δεν τις καταγράφω αναλυτικά για λόγους συντομίας) που θα διευκολύνει τη μετεγκατάσταση τόσο χρονικά όσο και οικονομικά (νομοσχέδιο ανάλογο με της «Μεσοχώρας»).

5. Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της μετεγκατάστασης

Η ΑΝΚΟ επικαιροποιεί το χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασης σύμφωνα με όσα έγιναν στη συνάντηση εργασίας και θα κάνει την προκοστολόγηση των έργων.

Διατυπώθηκαν επιφυλάξεις ως προς την ετοιμότητα της ΜΠΕ τον Αύγουστο του 2009. Τα στελέχη της ΔΕΗ διατύπωσαν ότι αυτός είναι ο στόχος και ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια.

Συμφωνήθηκε η στενότερη συνεργασία ΑΝΚΟ - ΔΕΠΕΠΟΚ.

6. Προγραμματισμός ενεργειών.

Ο Νομάρχης δήλωσε ότι υπάρχει συμφωνία στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο να κατασκευάσει η ΔΕΗ τα έργα «ίσου μεγέθους» δηλαδή αντίστοιχη αναγκαία οδοποιία και όχι με τη λογική του κόστους της απαλλοτρίωσης για να αποφευχθούν τα φαινόμενα του Κλείτους.

Τέθηκε από μέρους μου ο επιχειρησιακός σχεδιασμός γιατί το εγχείρημα θα περιλαμβάνει πλην των γνωστών υποδομών και άλλες και ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι πιθανές χρηματικές εισροές (Αποζημίωση δημόσιων υποδομών του Τοπικού Διαμερίσματος Ποντοκώμης, ΕΣΠΑ) (ανάλογη ανάλυση με την τοποθέτηση μου στο Σύμφωνο Συνεργασίας). Και αυτό γιατί τα χρήματα που θα απαιτηθούν θα είναι περισσότερα αυτά των αποζημιώσεων των δημοσίων εκτάσεων. Θα σταθώ στο ΕΣΠΑ που επειδή έχει καθυστερήσει πολύ θα πρέπει κατά το επόμενο έτος να υπάρξει σωρεία εντάξεων. Το σχέδιο αυτό, στις βασικές του γραμμές, θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο τους προσεχείς 2 με 3 μήνες. Νομίζω ότι τόσο η ΑΝΚΟ όσο και η ΔΕΠΕΠΟΚ μπορούν να κοστολογήσουν όσο και να προσδιορίσουν τις αναγκαίες υποδομές. Δήλωσα ότι είμαι διατεθειμένος να συμμετέχω ενεργά σε αυτό το σχεδιασμό. Έγινε δεκτό από την ΑΝΚΟ και σημειώθηκε ότι θα γίνει παράλληλα με τις άλλες διαδικασίες.

AddThis Social Bookmark Button