Αλληλογραφία (2006) ΔΕΤΗΠ Δημ. Υψηλάντη για αγωγό ΤΘ

Παρατίθενται 5 έγγραφα μεταξύ των οποίων:

  • Τοιχοκόλληση στο Δήμο μας αίτημα προσδιορισμού προσωρινής μονάδας αποζημίωσης όπου οριζόταν δικάσιμος την 23-11-2006.
  • Αλληλογραφία μεταξύ ΔΕΤΗΠ και Δήμου Δημ. Υψηλάντη μεταξύ τνω οποίων και (αρ πρωτ. 5577/2-10-2006) έγγραφο στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη που δίνονται οι κτηματολογικοί πίνακες και τα κτηματολογικά διαγράμματα με σαφή αναφορά: προς ενημέρωση των κατοίκων.
[κλικ για να μεγαλώσει το έγγραφο που επιλέγετε]

AddThis Social Bookmark Button